Generellt är tjänstemännen inom fackförbundet Sif nöjda med it-systemen och anser att de är verksamhetsnyttiga och gör nytta för kunderna. De anser också att arbetsuppgifterna underlättas liksom det interna samarbetet.

Men olika grupper är olika nöjda, visar en undersökning som förbundet gjort.

– Vi ser tydligt i undersökningen att de som fått vara med och påverka it-stödet vid införandet är nöjdare, säger Åsa Johansson, förbundsekonom på Sif.

– De som arbetar i system som är specialanpassade för deras arbetsuppgifter är också oftare delaktiga vid införandet än de som jobbar med mer generella standardprogram.

Yrkesgrupper som inköpare, planerare/logistiker och säljare som framför allt arbetar i affärssystem är minst nöjda och upplever att affärssystemen har brister eller är dåligt anpassade till de arbetsuppgifter som ska utföras, de saknar planeringsfunktioner och kundstöd. Exempelvis är 49 procent av inköparna inte nöjda med den tekniska utformningen jämfört med 21 procent av konstruktörerna som arbetar med system som är mer specialanpassade efter dem och deras arbetsuppgifter.

– Vi kan också se att de personaltjänstemän som arbetar med hr (human resources) i affärssystem är mer missnöjda än de som jobbar med specialanpassade hr-system, säger Åsa Johansson.

Hon konstaterar att det måste vara verksamheten som utvecklas och systemen som anpassar sig i stället för tvärtom.

– Medarbetaren kanske inte kan allt om teknik, men är expert på vilka arbetsuppgifter som utförs och vad som behövs för att klara dem. Det finns ju också arbetsmiljöaspekter. Jag hörde en kvinna berätta att när det ekonomiadministrativa systemet byttes på hennes arbetsplats behövde hon 30 musklick för att genomföra en transaktion mot tidigare tio. Och det kan ju öka både stressnivån och påverka den fysiska arbetsmiljön.

Fakta

  • Fyra av tio tjänstemän är nöjda med hur införandet av it-system gått till.
  • Tre av tio är nöjda med uppföljningen av hur it-systemen fungerar i verksamheten.
  • Fyra av tio är nöjda med kompetensutvecklingen inom it.