90 procent av alla Sveriges ungdomar mellan 13 och 15 år besöker Lunarstorm. Ett faktum som också Svenska kyrkan har upptäckt. Kyrkans Tidning uppger att 13 138 ungdomar under en period på tre veckor klickade bara på Lunds stifts länk om konfirmation.

Just Lund har byggt en speciell sajt om konfirmation. Där finns en klickbar karta som gör att ungdomarna kan få kontaktuppgifter till sin hemförsamling, utan att veta vilken församling de tillhör.

Vissa församlingar har gått ännu längre och börjat med helt nätbaserad konfirmationsundervisning.
– Man kan lyssna till de unga och anpassa sig. De är duktiga på att ta till sig och använda den nya tekniken, säger Henrik Lindém, präst i Karlskrona Amiralitetsförsamling till Kyrkans Tidning.

Ett problem med vanliga konfirmationsgrupper är att föräldrarna ofta ringer och ber om ledigt för sina barn när det är dags för matcher eller skrivningar. Genom att uppgifter via nätet kan ungdomarna studera i sin egen takt. Men i nätundervisningen i Karlskrona Amiralitetsförsamling ingår också att deltagarna måste träffas i grupp åtta gånger. Dessutom ska de vara med på 15 gudstjänster.