Lagförslaget, som lämnades från justitiedepartementet tidigare under sommaren, är baserat på EUs Ipred-direktiv från 2004 och ska införas i svensk lag senast 2008.

I lagförslaget står bland annat att upphovsrättshavare ska kunna kräva internetoperatörer på fildelares personuppgifter efter beslut i domstol. Det har lett till anklagelser om att upphovsrättshavare, i huvudsak amerikanska musik- och filmbolag, ges tillåtelse att på egen hand jaga fildelare utan polisens inblandning.

Men nu öppnar justitieutskottet för alternativa tolkningar av förslaget. Det är fortfarande inte avgjort vem som kommer få tillgång till de personuppgifter som lämnas ut av operatörerna, ej heller vad som kommer att hända när uppgifterna har lämnats ut. Det säger Ulrika Karlsson, riksdagsledamot för moderaterna och talesperson i upphovsrättsfrågor på justitieutskottet.

Ett möjligt alternativ är uppgifterna lämnas till polis eller annan myndighet istället för upphovsrättshavarna själva, säger hon. En sådan tolkning skulle i praktiken slå hål på förslagets hårt kritiserade kärna och förhindra musik- och skivbolagen från att på egen hand jaga fildelare.

Ulrika Karlsson anser även att myndigheterna bör varna fildelare innan de ställs inför rätta. På så sätt skulle till exempel föräldrar kunna informeras om att deras barn delat ut upphovsrättsskyddat material, och därmed ges en möjlighet att ingripa för att förhindra en stämningsansökan.

Samtidigt uppmärksammas det att EUs generaladvokat Juliane Kokott redan tidigare har underkänt det EU-direktiv som det svenska lagförslaget bygger på. Hennes slutsats är att datoranvändarnas integritet väger tyngre än upphovsrättshavarnas intressen. Därför ska enbart statliga myndigheter få ta del av de personuppgifter som lämnas ut av operatörerna, inte upphovsrättshavarna själva. Det rapporterar Svenska Dagbladets nätupplaga.

Yttrandet från EUs generalsekreterare har tidigare uppmärksammats av den moderata riksdagsledamoten Karl Sigfrid, som för ett par veckor sedan gick till hård attack mot regeringens upphovsrättspolitik.

Men trots förslagen på alternativa tolkningar så betonar Ulrika Karlsson att moderaterna står fast vid att upphovsrätten på internet måste stärkas.

– Jag förstår de röster som anser att någon slags allemansrätt borde råda, att man får plocka och dela ut vad man vill på internet. Men vår inriktning är att det handlar om att stärka upphovsrätten och hitta det bästa sättet att göra det på, säger Ulrika Karlsson.

– Det har gått så långt att vi nästan har tappat kontrollen i de här frågorna. Det beror dels på lagstiftaren men också på branschen själv och bristen på lagliga, billiga och enkla alternativ, fortsätter hon.