It-konsulterna förväntar sig betydligt högre bonus i år än förra året. I snitt tror konsulten på en ökning med 23 procent, vilket skulle innebära en snittbonus på nästan 42 000 kronor. Detta enligt undersökningen it-lönebarometern, som tagits fram av Computer Sweden och analys- och konsultföretaget Exido.

Exido beräknar att sammanlagt ungefär tre miljarder kronor betalas ut i bonus till it-konsulterna i år.

Förra årets utfall var drygt 34 000 kronor bland it-konsulterna.
Det är också är en betydligt större andel av konsulterna, 66 procent, som får bonus. Den ligger då 500 kronor högre än för den övriga personalen på it-avdelningen, där bara 34 procent får bonus.

Peter Karlsson är konsult på Hay Group, som bland annat arbetar med att ta fram bonussystem åt företag. Han tycker inte att det är så konstigt att konsulterna får en större bonus än personal som arbetar mer internt.

– Det är lättare att ha ett bonusprogram om man har ett mätbart resultat. Konsulterna arbetar ju direkt med att dra in pengar, säger han.

Kristian Sundberg, chefsanalytiker på Exido, är inne på samma linje.

– It-konsulterna jobbar närmare kunderna, med högre andel rörlig lön. De är nära intäktsgenereringen, medan it-avdelningen jobbar mer internt. Bonus ger incitament att sälja mer.

En man i 45-årsåldern som jobbar inom privat näringsliv är den som statistiskt sett drar in den fetaste bonusen.

Kvinnor däremot har inte alls samma pengar att se fram emot. Förra året hade de manliga konsulterna nästan 36 000 kronor i bonusutfall i snitt, medan de kvinnliga konsulterna fick nöja sig med drygt 27 000 kronor i snittbonus.

– Jag har faktiskt inget klockrent svar på varför det är så, säger Kristian Sundberg.

– Det går inte att förklara med ålder, befattning eller arbetsuppgift. Jag tror snarare att det beror på att it-branschen av tradition är en så mansdominerad värld.

Kristian Sundberg fortsätter:

– Mitt i karriären är bonusen som mest attraktiv, därefter minskar den med åren.

Förväntningarna på 2007 är högt ställda. Den genomsnittlige it-konsulten hoppas på en bonus på en bit över 44 000 kronor om det är en man, kvinnorna på drygt 30 000. Det här skulle innebära en ökning med 23 procent. Ganska optimistiskt, enligt Kristian Sundberg.

– Det låter väldigt mycket. Det som talar för det är att svårare att få tag på kompetens i dag och det driver upp både löner och andra ersättningar, säger han.

I motsats till hur det är med de fasta lönerna tenderar bonusen att vara större i mindre it-konsultbolag. Det skriver Richard Näsström under på. Han är grundare och vd för 24 Solutions som sysselsätter runt 30 personer och arbetar som it-konsult inom informationstillgänglighet och lagring.

– Ju mindre man är desto mer sårbar är man av att anställa personal som inte presterar. Om en större del av lönen är rörlig tar man inte lika stor risk som arbetsgivare, man delar risken mellan den anställda och företaget, säger han.

Fakta

Bonussystem är väldigt vanligt förekommande i it-konsultbranschen. Enligt Exido har 66 procent av it-konsulterna bonus, att jämföra med exempelvis 34 procent bland övrig it-kompetens.

Peter Karlsson på Hay Group säger:

– Ett smart och genomtänkt system ökar motivation och effektivitet. Men det går inte att följa en kokbok när man utarbetar sitt bonussystem, man måste anpassa sig det efter företaget och dess kultur. Man måste också ha klart för sig vad syftet är och vad man vill uppnå med sitt bonussystem.