(Uppdaterad) De senaste dagarna har en rad företag i den kommitté som avgör vilket format som blir ISO-standard svängt i frågan. Nu finns en klar majoritet för att Microsoftformatet Open XML ska accepteras. Läs mer här.

Den 2 september avgörs det om Microsofts dokumentformat Office Open XML blir en iso-standard.

– Det är enbart positivt om Microsofts format blir en öppen standard. Om inte kan vi bli tvungna att konvertera information och det blir kostsamt, säger Barbro Winstrand, it-direktör på Vägverket.

Hon syftar på eventuella framtida krav om att lagra information i öppna och standardiserade format. En anledning att ställa sådana krav är att medborgare som ska ta del av information inte ska behöva ha program bara från vissa leverantörer för att kunna läsa informationen.

Ytterligare ett skäl är att kunna läsa informationen i framtiden när de program som informationen skapats med inte längre används.

Liknande tongångar hörs därför på flera myndigheter.
– Det är klart att det skulle underlätta om Microsofts format blir en öppen standard, säger Olof Mårtensson, it-säkerhetssamordnare på Lantmäteriet.

I den komplicerade röstningsprocessen inom den internationella standardorganisationen Iso har varje deltagande land en röst. Just nu arbetas det febrilt i de olika länderna, även i Sverige, med att rösta om förslaget i nationella val. Enligt IDG News ser det ut som om den amerikanska arbetsgruppen kommer att rösta nej till att standardisera Microsofts dokumentformat.

– USA är ett land av många, kommenterar Anita Arkéus-Åsheden, plattformsstrateg på Microsoft i Sverige.

Men med tanke på USAs tunga inflytande inom it-branschen kan den amerikanska arbetsgruppens ställningstagande komma att påverka andra länder. Och det skulle alltså kunna få negativa följder för svenska myndigheter och andra offentliga organisationer som använder Microsoft Office.

Det som ger upphov till tveksamhet inför Office Open XML som en iso-standard är farhågor om att formatet inte är helt oberoende av vilka program som används för att spara dokument. Kritikerna hävdar att formatet är knutet till Microsofts program och till Microsofts operativsystem Windows. Invändningarna framförs bland annat av anhängare till formatet Opendocument, som redan är en iso-standard.

– Det bästa vore naturligtvis att bara ha en standard, men det näst bästa är att Office Open XML blir en iso-standard, förutsatt att det är en riktigt öppen standard. Men det är oklart om förslaget innehåller proprietära delar som till exempel är knutna till patent, vilket skulle kunna ställa till problem. Det viktigaste är att vi får en situation där dokument kan utbytas mellan olika system, säger Mats Östling, it-strateg på organisationen Sveriges Kommuner och Landsting.