I skrivande stund röstar tolv av medlemmarna i den amerikanska kommittén ja till att Microsofts Office Open XML ska bli en iso-standard. Tre röstar emot och en avstår från att rösta. Det innebär att den tvåtredjedelars majoritet som krävs för att USA ska rösta ja nu finns.

Bland de medlemmar som röstat ja de senaste dagarna märks Department of Homeland Security, Sony Electronics och Intel. Den medlem som avstår från att rösta är intressant nog IEEE, som är en annan organisation som arbetar med standarder.

Samtidigt som de amerikanska iso-medlemmarna svänger om rapporterar The Economic Times att Indien kommer att rösta nej till att Office Open XML ska bli en iso-standard.

Den globala omröstningen om Office Open XML ska vara klar den 2 september. I den har USA en röst, precis som alla andra länder.