– Förslaget att Office Open XML ska bli ISO-standard har rönt ovanligt stort intresse och vi har på kort tid fått många nya deltagare i arbetsgruppen, säger Anneli Hagdahl, projektledare på SIS i ett uttalande.

Den 2 september hålls en internationell omröstning, där de 100 medlemsländerna som ingår i ISO ska avgöra om formatet även ska införas som global standard.

Förslaget avser hur dokumentformat ska definieras för ordbehandling, presentation och kalkylblad. Syftet med att införa Office Open XML som standard är att göra det möjligt att lättare flytta filer mellan olika system och att kunna bevara dokument i en likartad form under lång tid.

Beslutet är kontroversiellt. Office Open XML omgärdas av farhågor om att formatet inte är helt oberoende av vilka program som används för att spara dokument. Kritikerna hävdar att formatet är allt för knutet till Microsofts program och till Microsofts operativsystem Windows. Invändningarna framförs bland annat av anhängare till formatet Opendocument, som redan är en iso-standard.