Sverige kommer rösta för Office Open XML som internationell ISO-standard är resultatet av gårdagens omröstning, men detta efter ett möte där bland andra företrädare för IBM lämnade lokalen och lät bli att rösta i protest mot att ett 20-tal Microsoftpartners anslöt sig till arbetet i sista sekunden.

– Visst har det varit taktik, så tolkar vi det. Här har man försökt från båda håll, säger Olle Axenborg, informationschef på SIS.

Skarp kritik har riktats mot att företag har kunnat betala de 17 000 kronor medlemskapet kostar och därmed få möjlighet att rösta, utan att ha deltagit i arbetet som pågått under en längre tid. Olle Axenborg utesluter inte att dessa regler kan komma att ändras, och nämner krav på motprestation för att få delta i en omröstning.

– Om det kommer att storma om sånt här i framtiden så är det klart att man kommer att titta på det.

Men några löften om förändringar för att undvika kupper kring framtida standarder vill han inte ge.

– Jag förkastar det inte, men det vore för lätt att säga att det ska vara si eller så. Om det sker några förändringar så kommer de vara väl genomtänkta, stötta och blötta.

En föreslagen förändring är att företag ska ha varit aktiva i gruppen en viss tid innan de får rätt att rösta i frågan. Det skulle ha stängt ute många av de aktörer som lade sin röst för Office Open XML igår. Men det skulle inte lösa grundproblemet, anser Olle Axenborg.

– Sätter SIS och ISO upp en deadline så kommer medlemsanslutningen komma just vid då istället. Eftersom processen är öppen och transparent ska man kunna få komma med när man vill.

Samtidigt tar han omröstningen i försvar, även om han medger att situationen med företag som dyker upp för första gången just när omröstningen ska ske är ovanlig.

– Vi har kunnat konstatera att alla som deltog kom till tals och argumenterade. Visst var det två läger, men det var inga målvakter. Inga var inhyrda, utan de var hyggligt införstådda om vad det handlade om. Det var inga statister, säger han och intygar att mötet inte var någon ”polsk riksdag”.

– På bloggar i dag kan det se ut som att de bara har hovat in rösterna. Det var långt ifrån några fusklappar som det stod ”ja” på.

Är det fel att ägna sig åt taktik på det här sättet?
– Just för stunden river det upp känslor som irritation och aggression. Kanske kommer det krävas ett större mått av förankring eftersom det nu finns två läger. Vi eftersträvar ju stort engagemang och intresse för standarder och standardisering, men det här kanske det här inte är det bästa sättet.

Vidare vill Olle Axenborg påminna om att slagen om framtida dokumentstandarder inte är avgjort i och med den svenska omröstningen. En lång process återstår innan det globala avgörandet har fallit. Flera länder, bland andra Brasilien och Indien, har sagt nej till Microsoftformatet.

– Många som uttalar sig som att de fäster för stor vikt vid att Sveriges röst nu har fallit. Men det är inte mer än en hundradels röst i det som nu ska sammanställas. Jag vill säga åt Microsoft att inte ropa hej och åt andra att loppet inte är kört.

Fler artiklar om Office Open XML-omröstningen:

Företagen som avgjorde omröstningen
Microsoftkupp mot formatomröstning