I våras gick EU-kommissionen ut med en tidsfrist som innebar att samtliga 27 länder skulle ha anpassat lagstiftning och regelverk för användning av ultra-wideband, uwb.

I Sverige beslutade Post- och telestyrelsen att de aktuella frekvenserna blev fria att använda från den 1 juli. Övriga länder är inne på samma linje.

PTS amerikanska motsvarighet, FCC, fattade ett liknande beslut redan 2002 men först nu när den europeiska marknaden är med kan producenter av datorer, servrar och kringutrustning på allvar börja utveckla produkter som bygger på uwb.

– Vi bedömer detta som mycket positivt. Att EU nu sätter ner foten innan Europa blir översköljt av illegala enheter är ovanligt framsynt och positivt. Uwb, och framför allt wireless usb, kan bli mycket stort som snabb teknik för personliga nätverk, säger Gartners analytiker, Leif-Olof Wallin.

Som exempel på användningsområden nämner han möjligheten att skicka trådlösa videoströmmar mellan servrar och skärmar samt bilder och musik. Wireless usb innebär helt enkelt trådlös usb-överföring.

Även Roger Benson, chef för Intels verksamhet i norra Europa, ser positivt på utvecklingen. Hans företag var tillsammans med Ericsson med om att utveckla bluetooth och ser positivt på de möjligheter som uwb innebär.

– Vi har funnits med länge för att utveckla standarder eftersom vi ser en stor nytta med överföringar som är snäppet vassare än bluetooth. Visserligen har vi inga planer på att själva utveckla uwb-moduler men anpassar givetvis våra produkter till tekniken, säger Roger Benson.

Han framhåller att uwb-tekniken inte stör ut tekniker som bluetooth eller wlan.

Moe Z Win är professor på anrika MIT. Han passade på att föreläsa om uwb under ett besök på KTH i Stockholm tidigare i veckan.

– Utvecklingen har pågått sedan mitten av 70-talet så det är verkligen med lättnad man nu kan börja se hur tekniken kan komma till praktiskt användning, säger han och nämner lite annorlunda områden där han tror tekniken kan dyka upp.
– Det kan handla om att hitta bilar på parkeringsplatser eller folk i brinnande byggnader. Jag tror att den här typen av teknik kommer att påverka det dagliga livet mer än man kunde tro från början.

Fakta

Ultra wideband, uwb, är radioteknik som använder extremt kortvariga skurar av radiovågor på ett brett spektrum av frekvenser samtidigt.

Uwb kan överföra mycket stora datamängder med låg strömförbrukning och utvecklas därför som teknik för trådlös datakommunikation med några meters räckvidd.

Teoretiskt sett kan man överföra tusentals megabit per sekund, men de första produkterna som visas nu klarar 480 Mbit/s på nära håll.