När det norska standardiseringsorganet Standard Norge på fredag förmiddag tog beslut i frågan om Open XML blev svaret ett nej. Orsaken är att man inte tycker att formatet är öppet nog.

”Standard Norge är principiellt för en standard som ger användarna bästa möjliga tillgång till sina gamla dokument. Vi finner emellertid för många svagheter i OOXML för att kunna godkänna dokumentet som förslag till ISO-standard i sin nuvarande form”, skriver Standard Norge i ett pressmeddelande.

Men det sista verkar inte vara sagt i hur Norge kommer att rösta i det internationella beslutet. I februari har ISO ett möte där medlemsländernas kommentarer runt standarden kommer att tas upp och lösningar på problemen kan föreslås.Standard Norge skriver i pressmeddelandet att man kan tänka sig att ändra sitt nej till ett ja, om de känner att ISO vid det mötet tar hänsyn till de betänkligheter som man har med OOXML.