Compro är ett företag i Stockholm med 20 anställda som har tjänster på webben med information om konferensanläggningar och presskontakter. Som för de flesta liknande tjänster finns det databaser i botten som gör informationen tillgänglig.

Inget konstigt med det, kan tyckas. De flesta företag som använder datorer använder även databaser.

Men i somras damp det ned ett brev med krav på en miljon kronor i licensersättning för användning av informationssystem. Kravet baseras på det svenska patentet 521093.

Brevet kom via juristbyrån Iaru, Institutet för affärsjuridisk rådgivning i Uppsala, från Gislavedsföretaget Jesearch som innehar patentet. Brevet är daterat den 28 juni.

– När jag läste brevet första gången blev jag både upprörd och rädd och undrade om vi verkligen gjort något dumt. När jag sedan läst brevet flera gånger tänkte jag att ”det här är inte riktigt klokt”, säger Erik Bergdorf, vd på Compro.

Compro ska bestrida kravet och har stora förhoppningar om att patentet ogiltigförklaras eftersom den uppfinning som patentet beskriver var allmängods redan innan patentansökan gjordes.

– Vi behöver inte gå utanför huset för att bevisa det. Vi har en cd-skiva som gjordes innan patentansökan med en egen tjänst som fungerar på det sätt som patentet beskriver, säger Erik Bergdorf.

Representerar patentet verkligen något nytt som skiljde sig från det som redan fanns, vilket är ett krav för att få patent?

– Det måste man ha ansett, säger Ralf Boström, patentingenjör på Patent- och registreringsverket, PRV, som var med och godkände patentet 2003.

Vilken roll hade du i processen?

– Jag började arbeta på PRV 2001 och var med och gjorde det sista arbetet med patentet. Jag var föredra­gande för en patentexpert, säger Ralf Boström.

Hur blir med Jesearchs patent, kommer företaget att lyckas hävda det mot Compro?

– Inga kommentarer, vi tillämpar klientsekretess, säger Torbjörn Koivisto, en av kompanjonerna på juristbyrån Iaru.

Men det stämmer väl att ni företräder Jesearch?

– Jag vill inte kommentera det, säger Torbjörn Koivisto.

Jonas Bosson, ordförande för FFII, Förening för en fri informationsinfrastruktur, tycker inte att patentet borde ha godkänts eftersom det är abstrakt och därmed på god grund inte en uppfinning enligt patentlagen.

Han påpekar dessutom att det kan få följder för den fria konkurrensen.

– Stora företag kan tycka om patentet eftersom det uppstår en kostnad som små företag har svårt att hantera.

För Compros del har Jesearchs krav redan inneburit besvär.
– Det har tagit ungefär 40 arbetstimmar i anspråk, säger Erik Bergdorf.

Läs även:
Jesearch svarar: "Vi vill inte hindra utvecklingen"

Fakta

Ett brev som är daterat den 28 juni kommer till Compro. Det innehåller krav på en miljon kronor i licensavgifter till Jesearch, grundat på det svenska patentet 521093.

Compros vd Erik Bergdorf skickar ett svarsbrev den
5 juli i vilket han bestrider alla krav avseende intrång
i patent.

Erik Bergdorf skickar ett kompletterande svarsbrev den 24 augusti med frågor om vilka produkter och
tjänster som gör intrång i patentet.

Läs brevet som skickades, i delvis avidentifierat skick.