Hur gick det till när brevet till Compro skickades ut?

– Vi såg att alla knyckte vår idé. Sedan tog ett stort företag självt kontakt med oss och betalade för en licens, säger Alf Johansson, en av delägarna och styrelsemedlem i Jesearch.

– Då tog vi kontakt med patent­jurister. Sedan togs det fram en lista över företag som gör patentintrång, vilken juristerna jobbar efter.

Vilket företag var det som tog kontakt med Jesearch?

– Det vill jag inte säga, säger Alf Johansson.

Hur många företag har fått brev med krav?

– Det vill jag inte säga.

Tycker du att det är rimligt att få ett patent av den typen ni fått?

– Jag vill inte ta en diskussion om vad som är patenterbart.

– Vi vill inte hindra utvecklingen på något sätt. Vårt huvudmål är inte att sitta och plocka pengar. Vi arbetar med utveckling av nya tjänster, vilket kostar pengar, och vi vill skydda våra idéer.

– Den långa handläggningstiden är ett stort problem, i vårt fall tog det sju år från patentansökan till att patentet fastställdes. Under den tiden hinner det hända otroligt mycket i den här branschen, säger Alf Johansson.

Varför valde ni ut Compro och hur bestämde ni beloppet?

– Jag visste inte att just Compro fått brevet. Vilka som valts ut och vilka krav som ställs beror på hur stora företag det är, hur länge de har gjort intrång på patentet och på hur mycket intrång de har gjort.

Erik Bergdorf på Compro har sina egna tankar om varför just hans företag fått ett krav på licenspengar.

– Vi har pengar att betala med. De kan gå vidare till vem som helst om de lyckas med oss.

Fakta

Jesearch AB grundades 1988 under namnet Smålandia Aktiebolag.

Företaget ägs av Svensk Orient o Mattimport Alf Johansson och har dotterbolaget Makerdirect AB.

Jesearch hade ingen rapporterad omsättning och en förlust efter finansnetto på 725 000 kronor för 2006. 2005 var omsättningen 4,87 miljoner kronor och vinsten efter finansnetto 1,27 miljoner.

Antalet anställda är fem enligt Alf Johansson.
1997 ansökte företaget om ett patent på informationssystem. Patentet godkändes 2003.