Enligt ett nytt lagförslag som överlämnades till justitieminister Beatrice Ask igår ska internetoperatörer tvingas stänga av piratkopierande användare efter påtryckningar från upphovsrättsinnehavare. Detta utan inblandning från polis eller domstol. Förslaget har fått flera operatörer att prata om ”polisiära uppgifter” och skrämseltaktik.

– Jag hade inte väntat mig jubelrop från operatörerna. Däremot väntar jag mig konstruktiva synpunkter på förslaget, säger Cecilia Renfors, regeringens utredare, till Computer Sweden.

Genom att avtalet mellan användaren och operatören sägs upp ska illegal fildelning bekämpas utan inblandning av polis, åklagare eller domstol. Om förslaget blir verklighet är det alltså internetoperatörerna själva som ska avgöra hur trovärdig informationen från upphovsrättsindustrins intresseorganisationer är.

– Jag anser inte att det handlar om polisiära plikter. Operatören och kunden ingår ett avtal och talar om att man inte får använda uppkopplingen för olagligheter på internet. Om det ändå sker så ska man kunna avsluta det, säger Cecilia Renfors.

Varför ska operatörerna tvingas till det?
– Det har funnits en diskussion om frivilliga åtgärder, men det har operatörerna inte varit intresserade av. Ska vi göra det här så ska lagstiftaren ange formerna har de sagt.

Gör inte det bredbandsföretagen till en slags polis och domstol?
– Inte som jag ser det. Det handlar inte om att någon ska åtalas eller ställas till svars för intrång utan om att den som tillhandahåller en tjänst inte ska fortsätta med det om den används för sådant som strider mot lagen.

Vem ska avgöra det?
– I första skedet får internetleverantören avgöra om det ligger något i det här och avgöra om det vore oskäligt. Kommer man fram till att det är skäligt så får man säga upp abonnemanget eller vidta annan åtgärd. Har man inte stöd för det så avstår man. I ingendera situationen kan man drabbas av någonting annat än att innehavaren går till domstol för ett vitesföreläggande mot operatören.

Och om användaren förnekar att intrång ägt rum?
– Då får man bedöma det efter det material man har från rättighetsinnehavarna. Kunden kan föra sin argumentation, men om inte operatören lyssnar finns alltid alternativet att föra en process.

Finns det inte risk för att operatörerna tvingas till att hellre fälla än fria?
– Det vågar jag inte ha någon uppfattning om. Jag vill invänta remisssynpunkterna från operatörerna. I de diskussioner jag har haft låter det snarare som att man hellre avstår från att vidta åtgärder än att vidta en.

Ska en avstängd kunna bli kund hos en annan operatör?
– Jag har inte föreslagit några regler som förhindrar det. Det bedömer operatören. Vi har avtalsfrihet och man får inte diskriminera.

Är det förenligt med rättssäkerhet att avstängning sker utan att myndigheter kopplats in?
– Det handlar om att säga upp avtal med någon som inte sköter sig. Det finns inget principiellt konstigt i det. Det är viktigt att man inte använder sig av möjligheten utan att man vidtagit försiktighetsåtgärder, säger Cecilia Renfors.

Fakta

Cecilia Renforsk, direktör för Granskningsnämnden för radio och TV samt hovrättsman, fick den 15 augusti 2006 uppdraget av Thomas Bodström att som ensamutredare reda på hur laglig nedladdning av film och musik från internet kan främjas och bli mer attraktiv för svenska konsumenter. I maj 2007 skulle hon leverera besked till den justitieminister som har makten efter valet 2006, men utredningen blev försenad och presenterades först igår.