Den andre svensk som hittills åtalats för brott mot upphovsrättslagen, som rör olaglig fildelning, bor i Sollentuna, norr om Stockholm. Han är 27 år. Vi kallar honom Bertil.

Stämningsansökan lämnades in den 18 april av kammaråklagare Håkan Roswall i Stockholm. Antipiratbyrån gjorde en polisanmälan redan den 4 oktober 2004.

Bertil anklagas för att via en dator med ip-numret 213.114.179.222 ha delat ut filmen "Den tredje vågen". Warner Bros äger rättigheterna, ursprungligen var det Sandrew/ Metronome.

Till skillnad från i fallet med den 28-årige Västeråsaren, se artikel ovan, gjorde polisen en husrannsakan hos Bertil, i stället för att gå via bredbandsoperatören.

En dator beslagtogs. Ur den plockades hårddisken på 250 GB ut och analyserades.

Under mappen "DVD-R", under samlingsmappen "DC++ utdelat" hittades en mapp som innehöll "Den tredje vågen". Förutom den fanns titlar som "Farenheit 911", "Göta Kanal", "Kill Bill 2" och "Star Wars". Bertil delade när han upptäcktes ut 18 filmer och "stora mängder" musik, men åtalet gäller bara "Den tredje vågen".

Tycker reglerna är luddiga
I polisförhöret säger Bertil att han brukar använda fildelningsprogrammet DC++. Bertil säger att han brukar dela ut mellan 50 och 100 GB, men att han inte trodde att det var ett brott att göra det. Bertil tycker att det har varit luddigt vad som ansetts vara ett brott och vad som inte ansetts vara det.

Datorn införskaffades sommaren 2004. Bertil erkänner i polisförhöret att han har delat ut den aktuella filmen. Han accepterar också motvilligt ett strafföreläggande.