Det är inte bara hackare som försöker ta sig in hos företagen. I går avslöjade Financial Times att Kina tagit sig in hos Pentagon.

Under året har det märkts en kraftig ökning av industrispionaget också mot teknikföretag inom de flesta branscher, enligt Tomas Djurling.

– Tidigare har Storbritannien, Kanada och Frankrike blivit utsatta. Under den senaste tiden har även länder som Tyskland, USA och Israel utsatts för omfattande industrispionage från Kina, Indien, Ryssland och Nordkorea, säger Tomas Djurling som har ett förflutet på FRA och till vardags är säkerhetskonsult.

Bakgrunden till den här utvecklingen tror han är den allt starkare globaliseringen. I den ökande konkurrensen mellan länder tar sig många allt större friheter för att hänga med.

Sverige är illa rustat, enligt Tomas Djurling.

– Jag tror att vi i Sverige är lite naiva och blåögda när det gäller den här typen av aktiviteter, säger han.

De som löper störst risk att drabbas är små och medelstora företag eftersom de ofta saknar de skydd som krävs för att upptäcka och hålla nyfikna borta.

– Sysslar du sedan med ett hett område som till exempel miljöteknik, eller ligger i framkant i din bransch så blir riskerna ännu högre, säger Tomas Djurling.

Det är inte bara på hemma­plan som företagen ska vara på sin vakt. De indiska underrättelsetjänsterna IB och Raw genomför fysisk övervakning av både västerländska diplomater och affärsmän.

Det som ofta stjäls är källkod och affärsinformation från västerländska företag för att främja landets egna intressen.
– Vad man från början trodde skulle resultera i besparingar blir väldigt dyrt om man inte skyddar sig på ett bra sätt, säger Tomas Djurling.

Han skulle vilja se att både Säpo, Sitic och FRA varnar för riskerna, men han får inte mycket gehör för det.

Varken Sitic eller Säpo ser det som sin uppgift.

– Sitics uppdrag är att informera om tekniska sårbarheter och bistå vid hantering av it-incidenter, säger nytillträdde enhetschefen Stefan B Grinneby på Sitic.

Trenden har inte gått säkerhetspolisen förbi.
– Det finns ett antal företag som vi jobbar med. Om det är frågan om rikets säkerhet är vi intresserade, säger Jakob Larsson, pressekreterare på Säpo.

Allmän information är inte Säpos uppgift, anser han.
Det svaret är Tomas Djurling inte är nöjd med.

– Det finns mycket sekretess, vilket gör att det är en känslig fråga. Men deras tystnad gör att företag råkar illa ut, säger han.