Operatörer ska stänga av de abonnenter som upphovsrättsägare, eller deras företrädare, anser har gjort sig skyldiga till intrång i upphovrätten, företrädesvis genom fildelning.
Förslaget ger operatörer lagligt mandat att stänga av kunder när en upphovsrättsägare uppmanar dem till det. Det ska alltså inte krävas myndighetsbeslut eller domstolsutslag för att en kund ska slängas ut från vår viktigaste kommunikationskanal – långt viktigare än traditionell fast telefoni eller snigelpost.

Här skulle gälla omvänd bevisbörda. Den utpekade kunden ska bevisa att han/hon inte gjort sig skyldig till fildelning. En sådan ordning stämmer illa med det allmänna rättsmedvetandet.

Och om det skulle visa sig att en utpekad kund gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång är det operatören som ska bära ansvaret inför upphovsrättsägaren och kunna bli skadeståndsskyldig.

Ur politisk synvinkel är förslaget smart. Upphovsrättsägarnas intressen ställs mot kapitalstarka operatörer, inte mot unga och fattiga fildelare.

Ägarna till infrastrukturen hålls ansvariga för vad den används till av kunderna. Det är en annorlunda idé. Som om budfirmor av staten uppmanas att säga nej till kunder som av annan privat aktör misstänks för att skicka tjuvgods i paketen. Och att firmorna skulle bli skadeståndsansvariga om de förmedlat paket med olagligt innehåll.

Renfors förslag, om det genomförs, skulle skapa en märklig rättsordning.