Att blogga sig till framgång är populärt, men inte så lätt som många tror. Även till synes enkla företagsbloggar kräver rätt strategi för att lyckas. Det visar en uppsats som Leny Heller vid Växjö universitet har skrivit. Hon har intervjuat ett antal företag som satsat på bloggar.

– Det finns ju väldigt många företagsbloggar. Men bara vissa har lyckats med att verkligen föra ut kommunikationen och hålla en dialog med sina kunder, säger Leny Heller.

De som lyckas är de som är personliga i sina inlägg, som vågar visa upp den egna företagskulturen och – framför allt – som vågar skriva om saker som inte bara är bra för företaget.

– Det är otroligt viktigt att våga vara öppen. De företag som lyckas uppmuntrar till dialog på bloggarna och ger svar på kundernas kommentarer, säger Leny Heller.

De flesta företag i studien är små. Innan bloggen sjösattes hade företagen utsett en intern grupp som hade hand om hemsidan, samt hade en plan för bloggen och hur ofta den skulle uppdateras.

– Företagen har undvikit att bara lägga ut pressmeddelanden och i stället satsat på en dialog. Därmed har de snabbt kunnat få feedback från kunderna, vilket har gjort bloggen mer personlig.

– Det har exempelvis funnits namn och information om dem som bloggar. Det gör att man kan skapa mer av en relation, när den som skriver blir mer känd och frontar företaget.
Har något företag uppnått något unikt som inte hade kunnat uppnås på annat sätt?

– Ja, just dialogen. Att det märks direkt om något händer. Och att kunder kan ställa frågor och andra kunder kan se frågorna och svaren. Ofta blir det snabbt en dialog, som alla kan se, i stället för att hundra personer ska ringa om de undrar över något.

Några av företagen som intervjuats i studien är förlaget Järnringen, katalogtjänsten Eniro och designföretagen Thomasson Design och Cult Design.

– De har märkt positiva effekter, men däremot inte mätt nyttan. Huvudsakligen har de uppnått sitt mål, att få besökare till bloggen, men sedan är det en annan fråga att avgöra hur effektivt det är jämfört med andra marknadsföringsmedier.
Finns det någon konkret nytta som framkommer?

– Företagen känner att de får feedback och kan därmed successivt förbättra sina produkter. De kan snabbare få in ändringsförslag och därmed få nöjdare kunder genom att kunderna får snabbare gensvar, säger Leny Heller.

Hon anser att bloggen är på väg att bli en av de viktigaste kanalerna för kundkommunikation.

– Den är i dag lika viktig som telefonen. Framför allt genom att den kan fungera som en kundtjänst, där kunden kan ställa frågor och svara och få svar direkt, säger hon.

Finns det några nackdelar?

– Spam är ett stort problem som är svårt att kontrollera. Sedan gäller det att hela tiden ha något intressant och kul att skriva om, vilket inte alltid är så lätt.

– Dessutom är det viktigt att sätta sig in i är tekniken. Bloggarna utvecklas snabbt med mer bilder, video, forum och social interaktion, säger Leny Heller.

En annan trend Leny Heller ser är att tekniken mer blir interaktiv.

– Företagen utökar sina funktioner för kommentarer och forum. Det blir mer webben 2.0, mer social nätverksteknik och mer samarbete mellan företag och kund och mellan kunderna. Från enklare textteknik till mer sofistikerade grejer.

Fakta

 • Gör bloggen till en central del av kund-kommunikationen men fall inte i reklamfällan.
 • Ha en tydlig avsändare, exempelvis vd:n
 • eller produktchefen. Den personen ska både sköta bloggen och vara ansiktet utåt.
 • Våga skriva och kommentera negativa saker, exempelvis upptäckta kvalitetsproblem.
 • Uppmuntra till en aktiv dialog med kunderna. Ha gott om forum och kommentarsfunktioner.
 • Se till att bloggen inte bara innehåller produktinformation. Fråga vad som får besökaren att återkomma.
 • Var personlig.
 • Se bloggen som en del av kundernas omvärldsbevakning. Tänk på att även kunderna har kunder som också kan bli potentiella besökare på din blogg.
 • Läs andra bloggar och ha koll på vad det skrivs om i branschen och i det egna företaget.
 • Skriv tillräckligt ofta för att uppehålla besökarens nyfikenhet.
 • Gör bloggen intressant. Komplettera den med bilder, videoklipp, inte bara ren text.