I USA finns ett flertal stora bloggnätverk som ökar snabbt. Nu börjar fenomenet få fotfäste även i Sverige. Här har framför allt två aktörer börja skjuta fram positionerna, Bloggverket och Feber. Bloggverket drivs av en av grundarna till Spray, Gunnar Lindberg.

– Det går väldigt bra. Vi är uppe i åtta redaktörer och elva titlar men vill inte gå ut med några officiella siffror. Vi ser en ständig ökning av trafiken och räknar med en stark ökning under slutet av året, säger Gunnar Lindberg.

Målet är att vara uppe i minst 15 titlar, från att ha haft fyra titlar vid årets början. Bloggverket arbetar med bloggar inom framför allt prylar och livsstil. Några av de nyare titlarna är Nätkoll, Bilkoll och Gamekoll.

Konceptet går ut på att hitta en intressant målgrupp och starta en blogg med en redaktör vid rodret. Tanken är att låta redaktörerna driva bloggarna på ett mer professionellt sätt än de personliga bloggarna och att vara mer oberoende än företagsbloggarna.

– Inspirationskällan för oss är framför allt Weblogs och de stora bloggnätverken i USA, säger Gunnar Lindberg, som har satt upp som mål att ”förändra svenska mediemarknaden blogg för blogg”.

De flesta som jobbar är frilansande redaktörer.
I dagsläget söker Bloggverket ett flertal redaktörer, bland annat nätkoll, som ska handla om utvecklingen på nätet. Ambitionen ligger mellan de vanliga bloggarna och de traditionella medierna.

– Vi utger oss inte för att vara journalister, utan är mer av folkbildare. Att ge grundläggande information och nyheter. Det handlar i grund och botten om att förmedla kul grejor.

– Vi skriver om sådant som folk kan prata om på skolgården, jobbet, festen eller dylikt. Lite samma trend som med tidningar som City, Metro och PunktSE, men mer riktat mot olika nischer, exempelvis prylar, fortsätter han.

Från början har inriktningen varit prylar, men utvecklas mer mot medier och underhållning, med nya titlar inom såväl musik som video. Ekonomiskt går det ”som väntat”, enligt Gunnar Lindberg.

– Intresset ökar från företag och mediebyråer och vi har kunnat ta ut högre annonspriser än vad vi trodde. Vi gör inte svarta siffror men om jag hade stoppat expansionen skulle vi göra vinst nu, säger Lindberg.

Ett annat bloggnätverk är Feber, som har köpts av Bonnier Dagstidningar. En av grundarna är Roger Åberg. Feber har i dagsläget två och en halv heltidstjänst och 14 redaktörer på frilansbasis.

Feber arbetar med bloggar inom områden som prylar och livstil. Några av deras bloggar är Prylfeber, Ipodfeber, Spelfeber, Hojfeber, Reklamfeber och Videofeber.

– Det rullar på bra. I dagsläget expanderar vi inte, mätt i antalet titlar, utan konsoliderar det vi arbetar med. Vi ser inget självändamål i att expandera snabbt, säger Roger Åberg.

– Men vi har fler titlar på gång. Vi skulle kunna starta hur mycket som helst, men det gäller att hitta områden som både fungerar ihop med övrig verksamhet och som kan få tillräcklig volym. Mycket handlar också om att få tag i rätt skribenter, säger Roger Åberg.