På Telia vill de inte berätta exakt hur mycket pengar de tjänar på konkurrenternas prissänkningar.

– Men det handlar givetvis om stora belopp, säger bolagets presschef Jan Sjöberg.

Framgång och smart taktik på samtrafikmarknaden är värt mångmiljardbelopp för de svenska mobiloperatörerna. Förra året betalade operatörerna mer än 3,5 miljarder kronor till varandra för att kundernas samtal ska få trafikera konkurrenternas mobilnät.

Framför allt Tele2 och Telenor kunde under lång tid dra in hundratals miljoner kronor årligen i extrainkomster genom att ta ut högre samtrafikavgifter i sina mobilnät än vad Telia kunde göra.

– Prisskillnaderna har gett konkurrenterna en orimlig fördel, anser Jan Sjöberg.

Nu ser den guldkantade eran för Telias konkurrenter ut att ha tagit slut.

För ett par veckor sedan sänkte Tele2, Telenor och Tre samtidigt sina mobila samtrafikavgifter kraftigt till 55 öre, exakt samma nivå som Telia sedan tidigare tar ut. För Tele2 och Tres del handlar det om jättelika avgiftskap på i storleksordningen 50 procent. För Telenors del handlar det om en avgiftsänkning på bara 15 procent.

Helt klart innebär prissänkningen betydande in-täktstapp för de tre mobiloperatörernas del. Men samtidigt mycket stora besparingar för Telia.

Enligt CS uppskattningar, gjorda utifrån offentlig marknadsstatistik, kommer Telejätten att spara minst 50 miljoner per månad i minskade samtrafikavgiftsbetalningar till konkurrenterna. Allra störst kapas räkningarna till Tele2. Bara här sparar Telia uppskattningsvis i storleksordningen 35 miljoner kronor i månaden.

Prissänkningen är inte frivillig utan framtvingad genom ett beslut av Post- och telestyrelsen, PTS. Myndigheten har genom en rad beslut försökt tvinga dem att sänka sina samtrafikavgifter till samma nivåer som gäller för Telia.

Den här gången gjorde de tre operatörerna bedömningen att det inte fanns tillräckligt juridiskt manöverutrymme att trotsa PTS-beslutet.

– Vi har fått ett föreläggande beslut från PTS. Vi följer alltid gällande beslut, säger Malin Sparf Rydberg, informationschef på Tele2.
Samtliga operatörer har dock överklagat beslutet i hopp om att domstolarna i ett senare skede ska öppna dörren för dem att åter ta ut högre samtrafikavgifter av konkurrenterna, även retroaktivt.

– Vi tycker att det är fel att den samtrafikavgift som PTS räknat fram inte är baserad på våra faktiska kostnader, Elisabeth Petersson, säger informationschef för Telenors mobila tjänster.

Det är okänt exakt hur stora pengar framför allt Tele2 och Telenor tjänat genom åren på att ta ut högre samtrafikavgifter än Telia, vars avgiftsnivå varit reglerad av PTS mycket längre tid än konkurrenternas.

Operatörerna själva redovisar i princip aldrig några siffror utåt när det gäller samtrafikintäkter.

Men en beräkning som CS publicerade för drygt tre år sedan gav vid handen att det handlade om intäkter på uppemot en halv miljard kronor var årligen för Tele2 och Telenors del. Nivåerna bekräftades av flera branschexperter.

Sedan dess har den totala omsättningen på den mobila samtrafikmarknaden i Sverige minskat med nästan en miljard kronor samtidigt som prisskillnaderna mellan operatörerna minskat något.

Men det torde fortfarande handla om årsintäkter på minst hundra miljoner kronor som försvinner åtminstone för Tele2:s del.

Fakta

Samtrafikmarknaden i de svenska mobilnäten omsatte 4,54 miljarder kronor 2006. Närmare en miljard av detta var koncerninterna intäkter.

Totalt tog operatörerna betalt av varandra för 6,4 miljarder samtrafikminuter.

41 procent av samtrafik­minuterna går mellan mobil­operatörernas nät. Den delen har ökat kraftigt det senaste året. Återstoden kommer från fasta telenätet. Den delen ligger i princip stilla.

Telias samtrafikavgift har under mycket lång tid varit reglerad av PTS. I juli 2004 beslutade myndigheten om att prisreglera även de andra mobiloperatörernas samtrafikavgifter.

I domstolarna finns ett flertal överklaganden av samtrafikavgifter för mångmiljardbelopp som pågått i åratal utan att bli slutligt avgjorda. Dessa överklaganden kan, när de väl avgörs, påverka operatörernas intäkter även retroaktivt.