Som ägare av en webbplats förväntar man sig att allt ska fungera, oavsett hur många besökare man har eller vilka tjänster man erbjuder. Men så är långt ifrån fallet.
Problemet är att många företag inte vet vilken typ av webbservertjänst de behöver och vilka krav som måste ställas på leverantören.

Ofta går de efter rekommendationer från sin it-partner, som ofta har begränsade kunskaper om drift och underhåll av en hemsida.

Det slutar med den på papperet billigaste serverlösningen, en delad webbhotellösning. Men om hemsidan brakar ihop kan det få katastrofala ekonomiska följder för webbutiker, e-handelsföretag och organisationer som får intäkterna från webbplatsen.

Företag som delar server och som samtidigt har tidsbegränsande webbkampanjer kan bli så överbelastade att hemsidan stängs ned eftersom en delad server bara kan hantera en viss belastning.

Många företag har inte en fysisk butik utan säljer via webben. Brakar deras server ihop innebär det att all försäljning ligger nere.

Många företag riskerar alltså att gå miste om stora intäkter på grund av att de valde en för enkel webbhotellösning. För att nämna ett exempel från verkligheten skickade ett transportföretag alla fraktorder via e-post. När dess server havererade stod samtliga transporter stilla vilket fick stora ekonomiska förluster som följd.

Efter den incidenten införskaffade företaget snabbt en egen servermiljö.

Företagen måste ta ställning till hur viktig hemsidan är för affärerna och hur tillförlitlig webbplatsen måste vara.

Det finns en stor okunskap bland kunderna om vilka webbhotelltjänster som erbjuds.

Få företag vet vad de behöver och ännu färre vet vad det är för skillnad mellan delad server och egen server. Delad server innebär att du som kund hos ett webbhotell får tillgång till en viss serverresurs – men du får dela resursen med ett okänt antal kunder.

Lösningen fungerar bra för många småföretag och för företag som inte använder webbplatsen kopplad till sin kärnverksamhet.

Men företag som använder sin sajt som ett viktigt verktyg bör nästan alltid ha en egen, dedikerad, server som erbjuder betydligt högre säkerhet, högre kapacitet och bättre supportavtal.

Vi som erbjuder webbhotellösningar har ett ansvar att bättre informera våra kunder om skillnaderna mellan olika lösningar. Vi måste ställa motfrågor till kunderna om hur mycket trafik de har och vilka funktioner de har på sin hemsida.

Hela branschen tjänar på att hjälpa både it-partner och kunder att välja den webbhotellösning som är bäst för just deras verksamhet.

Den största vinsten skulle kunderna förstås göra själva.