I september är det dags för val och webben spelar en viktigare roll än i något tidigare val. Dagens väljare är internetanvändare och det vet partierna självklart om.

Samtliga räknar med att förstärka och uppgradera sina webbar – det handlar om plattformsbyten, nya grafiska profiler och framför allt ett ökat tryck på aktuell och uppdaterad information.
– Vi har moderna väljare så det krävs av oss att vi har en modern webbplats och vi vet att trafiken ökar markant i valtider, säger Johan Britz, utvecklingsansvarig för folkpartiets webb.

I alla kanaler
Per Schlingmann som är kommunikationschef på moderaterna konstaterar att alla platser där partiet kan möta väljarna är intressanta.
– Vi vill finnas där väljarna finns – på hemsidan och andra digitala kanaler. Men det handlar också om att se nätet som ett annonsmedium där man kan samarbeta med andra sajter och synas på diskussionsforum på samma sätt som på insändarsidor, säger han.

I gengäld är det andra informationssätt som får stryka på foten.
– Vi kommer att minska antalet traditionella torgmöten radikalt och även antalet traditionella valstugor minskar och det är ett resultat av att människor säker information på annat sätt i dag, säger Per Schlingmann.

Hemsidor till kandidater
Men även de interna webbarna har fått en ökad betydelse när det gäller att sprida information snabbt och för att sprida valmaterial ut i organisationen. Partierna arbetar också för att få sina kandidater att ha egna hemsidor och flera har plockat fram speciella kit för att hjälpa dem.

Centerpartiet har storsatsat på en ny internwebb med lösningar för att bygga nätverk, sprida information och öka kontaktmöjligheterna inom partiet.

E-posten är en viktig kanal för väljarna. Johan Holmgren som ansvarar för medborgarkontakter för socialdemokraterna i riksdagen har noterat en kraftig ökning av e-post under de senaste åren.

Under 2005 kom det in fler mejl än under hela 2002 som var ett valår.
– Vi vet också att valen i USA utmärkt sig de senaste gångerna just genom att e-posttrafiken till politikerna ökat enormt, säger han.

Olika mejlkrav
Inför valet ökar alla partier också bemanningen för att kunna besvara mejlen så snabbt som möjligt.

Hur snabbt e-posten kan besvaras är däremot olika, två tre arbetsdagar är det vanliga – men enligt ett uttalande från Marita Ulvskog är målet för socialdemokraterna att besvara sina mejl inom några timmar under valrörelsen.
– Det har vi inga möjligheter att göra, sådana resurser har vi inte, säger centerns partiledare Maud Olofsson.
– Men jag tror inte heller man ska överdriva snabbheten. Om det tar två tre dagar innan svaret kommer är inte det viktiga utan det viktiga är att faktiskt få svar, säger hon.

Fakta

49 procent av svenskarna uppger att de söker valinformation på internet, enligt en undersökning som Temo gjorde på Webupdates uppdrag i december. Det är därmed den viktigaste källan till information.

På andra plats kommer tv med 32 procent och på tredje plats tidningar med 28 procent.

Bara i gruppen 60 år och äldre är tv, radio och dagspress fortfarande viktigare informationskanaler.

I gruppen 16–29 år söker 77 procent via internet, enligt undersökningen.