För drygt en vecka sedan ökade mängden skräppost som skickades till Lycos e-postservrar i Tyskland explosionsartat. Det har ställt till ordentliga problem för svenska Spray, som köper sin e-posttjänst av Lycos. Kunder har i många fall problem att logga in och använda tjänsten, och både utgående och inkommande post dras med förseningar. Problemen har även lett till att långt större mängder skräppost än vanligt tar sig förbi spamfiltret och landar i kundernas inboxar.

Skräpposten skickas främst från Asien, men skiljer sig inte nämnvärt från annan spam rent innehållsmässigt. Det är oklart om det bara är Lycos som drabbats av utskicken.

Enligt Petter Strömberg, portalchef på Spray, har mängden skräppost mångdubblats:

– Vi har sett en oerhört stor ökning. Det har nått för oss helt okända volymer. Vi har ju dimensionerat spamfiltret för en viss mängd men nu har det helt enkelt gått i taket, säger han.

Petter Strömberg betonar att problemet ligger hos Lycos i Tyskland, som levererar Sprays mejltjänster. Men huruvida det bara är Sprays kunder som drabbats av anstormningen är oklart.

Nästa vecka hoppas Petter Strömberg att problemet ska vara löst. Just nu jobbar Lycos på att byta ut sitt spamfilter mot en ny lösning som ska vara robust nog för att stå emot de större volymerna av skräppost.

CS har sökt Lycos i Tyskland för en kommentar.