Europa behöver höja sin it-kompetens för att vara konkurrenskrafigt, konstaterar EU-kommissionen i ett nytt förslag till en långsiktig handlingsplan för medlemsländerna.

Konkurrensen från ekonomier som Kina och Indien ökar pressen på att hålla en hög nivå på it-kompetensen och se till att ständigt uppdatera den. Nästan en femtedel av alla anställda i EU kan potentiellt påverkas av utflyttningen av it-tjänster, enligt OECD. Men ju mer avancerad it-kompetens som finns i Europa desto svårare att flytta den någon annanstans, konstaterar EU-kommissionen.

Enligt EUs egen statistik saknar 37 procent av befolkningen it-kunskaper och mer än 60 procent som bara gått grundskola har inte heller grundläggande it-kunskaper.

Det leder också till en digital klyfta som gör att många inte kan använda sig av e-handel och e-förvaltning fullt ut, påpekar EU-kommissionären för it-frågor, Viviane Reding.

– Vi har inte råd att slösa bort miljontals européer genom att lämna dem utanför informationssamhället, säger hon i en kommentar till handlingsplanen.

– Brist på kvalificerad arbetskraft inom informations- och kommunikationstekniksektorn saktar ner utvecklingen av ny teknik och lockar bort miljarder euro i investeringar till dynamiska uppstickarekonomier, där hundratusentals nya ingenjörer tar examen varje år.

För att komma till rätta med problemen understryker kommissionen att det är oerhört viktigt att få in högutbildade invandrare för att fylla ut luckorna. I dag saknas en gemensam strategi för länderna något som kommissionen efterlyser.

Kommissionen vill också få till stånd en ökad diskussion om de här frågorna mellan medlemsländerna och se till att få underlag genom att Eurostat tillsammans med medlemsländerna får ta fram en årlig rapport över hur tillgången och efterfrågan på e-kompetens ser ut.

Dessutom betonas vikten av att göra reklam för naturvetenskapliga utbildningar inte minst bland flickor.

Nästa år tänker kommissionen kartlägga e-kompetensen i medlemsländerna för att se vilka politiska initiativ som varit framgångsrika och föreslå nya. Det uttalade målet är att halvera den digitala klyftan fram till 2010.