Microsoft missbrukar sin dominerande ställning på operativsystem. Det slår EG-domstolens förstainstansrätt fast i det domslut som offentliggjordes i dag. Domstolen avslår Microsofts överklagande både när det gäller kravet på att förse konkurrenter med interoperabilitetsinformation och när det gäller inbyggningen av Media Player i Windows.

Bötesbeloppet på 4,6 miljarder kronor står också kvar.

– Det är förvånande att domstolen ger kommissionen rätt på båda punkterna, säger Jonas Koponen, advokat och delägare på Linklaters i Bryssel, som följt ärendet.

På den första punkten konstaterar domstolen att kommissionen hade rätt när den sa att Microsoftkonkurrenters server-operativsystem för arbetsgrupper måste kunna samverka med Windows domänarkitektur på samma villkor som Windows, annars har de ingen chans på marknaden.

"Frånvaron av en sådan interoperabilitet har effekten att Microsofts ställning på marknaden förstärks och riskerar att konkurrensen sätts ur spel", skriver domstolen.

Microsofts invändning att tekniken skyddas av immaterialrätt håller inte, menar domstolen, eftersom en sådan invändning skulle sätta etablerade rättsliga principer ut spel.

Domstolen säger också att Microsoft inte kunnat visa att företagets innovationskraft skulle minska om man delade med sig av interoperabilitetsinformationen.

Man understryker också att informationen endast gäller specifikationer av vissa protokoll - Microsoft behöver inte öppna sin källkod för konkurrenterna.

På den andra punkten säger domstolen att kommissionens slutsatser var välgrundade och att det fanns en påtaglig risk att inbyggnaden av Media Player i Windows skulle leda till en försämring av konkurrensen, och att det skulle göra det omöjligt att uppnå en effektiv konkurrens inom rimlig tid.
Domstolen ger Microsoft fortsatt rätt att sälja Windows med Media Player inbyggt, men att konsumenter måste kunna köpa en version utan Media Player.

Kommissionen får dock på pälsen på en punkt: Beslutet att utse en god man som ska se till att Microsoft följer sina åtaganden, genom att han bland annat ges tillgång till företagsdokument, källkod och de anställda, går utanför kommissionens makt och annulleras av domstolen.

– Domen verkar vara inriktat på de fakta som gäller i ärendet snarare än principiella resonemang. Ändå kommer man att diskutera ganska länge vilken betydelse den får. Andra företag som arbetar med mjukvaruplattformar har fått något att fundera på, säger Jonas Koponen.

– Det kan tänkas att konkurrensmyndigheter och andra använder dessa specifika fakta för att utveckla mer generella tillämpningar.

Domen kan överklagas till EG-domstolen inom två månader. Huruvida Microsoft kommer att göra det är ännu inte klart.

– Vi har bara haft en kort tid på oss att läsa domen, men det är helt klart att domstolen håller med kommissionen på en rad punkter. Det är viktigt för oss att rätta oss efter beslutet, så vi ska studera domen noggrant och sedan vidta de åtgärder som krävs, säger Brad Smith, Microsofts chefsjurist.