– Domen säger mycket om framtiden för vårt företag, vår industri och konkurrenslagstifningen i Europa. Beslutet är en besvikelse, men vi kommer till ett hundra procent rätta oss efter det, säger Brad Smith, chefsjurist på Microsoft, under en presskonferens i Bryssel på måndagseftermiddagen.

Enligt Brad Smith har stora framsteg redan gjorts i interoperabilitetsfrågan. Några delar finns fortfarande olösta, till exempel hur det ska gå till för att andra tillverkare i sin källkod ska kunna använda det Microsoft kallar affärshemligheter.

– Det är inte lätt att sammanställa all den dokumentation av protokoll som beslutet kräver, men jag tror att vi har en komplett dokumentation idag, säger Brad Smith.

En annan olöst del är priset. Brad Smith är tydlig med att Microsoft inte kommer att släppa sin teknik gratis. Priset för att licensiera tekniken ligger nu på 1 procent av intäkterna, men om EU-kommissionen tycker att priset fortfarande är för högt kan Microsoft tvingas sänka det ytterligare.

– Det handlar om 8 000 sidor dokumentation av något som kostat miljontals dollar. Jag tänker inte stå här och uppmana oss och andra stora företag att släppa innovativ teknik helt fri, säger Brad Smith.

Effekterna av EU-kraven på Microsoft har redan märkts, säger han, exempelvis genom att Vistas säkerhetsfunktioner byggts så att en större valfrihet är möjlig. Brad Smith säger också att mycket har ändrats sedan 1998, då de första klagomålen dök upp. Till exempel har Nokia fått licens att använda Exchange-protokoll för mobilt bruk och för bara några dagar sedan presenterades ett serversamarbete mellan Microsoft och Sun - det företag som stod bakom det första klagomålet 1998.

– Vi kommer att ta nya steg för att bredda våra partnerskap när det gäller interoperabilitet. Det ska vi inte göra de närmaste månaderna eller åren, utan de närmaste veckorna, säger Brad Smith.

Han menar samtidigt att dagens marknadssituation visar att Microsofts dominans inte har hållit tillbaka utvecklingen. Marknaden är dynamisk och tenderar att definieras av tunga innovationer som avlöser varandra. Men den går ändå framåt.

– På serversidan har Microsofts produkter inte växt lika snabbt som Linux, säger Brad Smith.

Domen kan också komma att påverka andra stora, dominerande företag i it-industrin, säger Brad Smith. Apple har 70 procent av marknaden för digital musik, Google har 70-80 procent på sök och IBM har 99-100 procent på stordatorer.

– Domen är tydlig på att EU-kommissionen ges mycket bred makt. Det här kommer att finnas i många människors tankar och diskussioner under lång tid framöver. Det är ett av sådant extraordinära beslut, säger Brad Smith.

Microsoft har ännu inte bestämt om företaget ska överklaga förstainstansrättens dom till EG-domstolen.