För några år sedan fick öppen källkods-användarna klara sig så gott det gick på egen hand.

I dag går det att få support från en rad källor, allt från kommersiella leverantörer som Novell, Red Hat och MySQL till konsultföretag.

Sedan ska vi inte glömma Oracle som gjorde entré förra året med buller och bång.

– Den här utvecklingen är ett tydligt tecken på hur moget till exempel Linux har blivit, säger Jonas Feist, vd på Redbridge, ett av en handfull fristående företag som säljer supporttjänster.

Support för öppen källkod, speciellt för dem som är uppbackade av en leverantör, fungerar i mångt och mycket på samma sätt som för vanliga program.

Beroende på hur snabbt man vill ha hjälp och vad man vill få hjälp med finns olika nivåer som kostar olika mycket.
Det finns också skillnader som måste beaktas. En är själva grund­idén för hur man tjänar pengar på öppen källkod.
Leverantörerna säljer inga licenser utan prenumerationer eller underhållsavtal.

I det ingår till exempel upp­dateringar till hela paketet och garantin att mjukvaran fungerar tillsammans med all upptänklig hårdvara.

En annan sak att tänka på är att det finns produkter som inte har företag som backar dem, till exempel den populära webbservern Apache. I det fallet måste man vända sig till en tredje part för att få support.

Sedan är det hela tiden upp till var och en att välja från vem och för vad man vill ha support.

Sollefteå kommun, som kör Novells Open Enterprise Server, tar hjälp av Cardium, som likt Redbridge bland annat säljer supporttjän­ster.

– Nästan alltid kan vi lösa problemen själva. Men det är skönt att ha någon att ringa till om vi har bråttom, säger Joakim Edholm, system­administratör på Sollefteå kommuns barn- och skolförvaltning.

Både dokumentation och forum på webben är bra källor för den som vill lösa problem på egen hand. Sedan går det att prata med utvecklarna direkt. Om du bara ställer frågorna på rätt sätt, enligt Joakim Edholm.

Polisen har valt en blandning av leverantörer och konsulter. Support för databasen och operativsystem får myndigheten från MySQL och Novell och support för applikationsservern Jboss får polisen från Redpill.

– Som en statlig myndighet måste vi ha support, säger Per-Ola Sjö­swärd, it-strateg på Rikspolisstyrelsen.

Han lyfter fram supporten som en av de största fördelarna med öppen källkod.

– Traditionellt sett har it-leverantörerna fått största delen av sina pengar från licenskostnader. Då är motivationen att ge bra support inte lika hög som för ett företag som lever på supporten, vilket leverantörerna av öppen källkod gör, säger Per-Ola Sjöswärd.

Han får medhåll av Oskar Swir­-tun som är chef för Ericssons
Linuxgrupp. Oscar Swirtun tycker att support är det enklaste med öppen källkod.

– Precis som du har en större valfrihet när det gäller produktval så är det också enklare att byta leverantör av support, vilket sätter press på leverantörerna och ökar konkurrensen, säger Oskar Swirtun.

Vid användningen av proprietära program försöker man i första hand lösa supportproblemen och hoppas att det blir bättre.
Men när du använder öppna program så går det att byta leverantör – även om det inte är det första ett företag ska göra, enligt Oskar Swirtun.

Läs tidigare delar i serien på CS specialsida om Öppen Källkod


Ladda ner hela artikelserien i pdf-format här.

Fakta

  • En viktig faktor är om det finns ett proaktivt tänkande. Tas problem hand om innan de resulterar i en server- eller databaskrasch?
  • Se till att ha duktigt eget folk. Men det får inte gå så långt att du blir rädd för att be om hjälp.
  • Kontrollera att de anställda hos supportleverantören har alla nödvändiga certifieringar.
  • Ska man överlåta support till en tredje part är det inte bara viktigt att företaget har kompetent personal. Det ska också ha sunda finanser.
  • Prata med kundreferenser för att få en liten inblick i hur det fungerar i verkligheten.