Stockholms läns landsting är en av Sveriges största arbetsgivare med 42 000 anställda. 10 000 av dem har en förmånsdator, med en del avtal tecknade så sent som i mars. Nu höjer regeringen förmånsvärdet på alla förmånsdatorer från 200 till 400 kronor i månaden från den 1 januari. Och från 2009 ska de förmånsbeskattas fullt ut.

Anders Holm på Landstingsstyrelsens it-förvaltning har inte svårt att föreställa sig vad personalen kommer att säga.

– Om de reagerade negativt på den förmånsskatt som lades på i år kommer de att reagera dubbelt så surt nu. Om datorn sedan ska förmånsbeskattas till marknadsvärdet från 2009 lär det bli väldigt kraftiga reaktioner, säger Anders Holm.

Han blir mycket bekymrad när CS ger beskedet om de nya reglerna. Inte bara med tanke på de anställda som redan har en dator. Landstinget är nämligen precis i färd med att genomföra en ny erbjudandeomgång i samarbete med leverantören Nicator.

Broschyrerna är tryckta och ska just börja skickas ut.

– Det här slog ner som en bomb. Givetvis måste detta diskuteras i landstingsstyrelsen, vi måste fundera över hur vi ska göra nu, säger Anders Holm.

När regeringen i går presentererade budgetpropositionen för nästa år sattes den slutgiltiga spiken i kistan för den subventionerade personaldatorn.

– Ett dråpslag mot hem-pc:n. 400 kronor innebär i princip att man inte tjänar någonting på en förmånsdator jämfört med om man skulle köpa den själv, säger David Larsson, analytiker på IT-Research, som följt hem-pc-reformen sedan starten 1998.

Enligt departementets beräkningar betyder det höjda schablonvärdet 890 miljoner kronor till statskassan 2008. Året därpå försvinner schablonvärdet helt.

– Då återgår det till huvud­regeln, vilket betyder att datorn beskattas till marknadsvärde, säger Petra Andersson, departementssekreterare på finansdepartementet.

Hon bekräftar också att även den som redan har ingått ett avtal drabbas av det höjda förmånsvärdet och får se skatten på datorpaketet fördubblas från den 1 januari.

– Ja, det här gäller för alla datorer. Vi kommer att remittera ett förslag med alla detaljer inom kort, säger Petra Andersson.

Hem-pc-reformen sjösattes av den socialdemokratiska regeringen 1997 och under det första året med den slopade förmånsbeskattningen såldes 550 000 datorer i Sverige.
Det senaste året, sedan en del av förmånsbeskattningen tagits tillbaka, har försäljningen minskat kraftigt. Återförsäljarnas ompaketering av hem-pc till förmånsdator har ändå fått många företag tecknat nya avtal under året. Men gårdagens besked från regeringen betyder dödsstöten för en marknad med en årsomsättning på omkring 1,5 miljarder kronor.

– Det är ett stort slag mot de återförsäljare som är beroende av hem-pc-försäljningen. Men de flesta har ändå förberett sig för slutet och till exempel lagt försäljningen av förmånsdatorn i ett eget bolag, säger David Larsson.

Fakta

Räknat på en marginalskatt på 30 procent höjs skatten på förmånsdatorn från 60 till 120 kronor.