1. Henrik Pontén, som satt i Heta stolen förra veckan, får inleda:
När tror du att internetbranschen nått tillräcklig mognad för att uppfylla kraven från etiska investerare? Det gäller framförallt deras krav på att verksamheten helt ska vila på laglig grund (eftersom alla vet att stora delar av internetoperatörernas datorkraft används för att sprida olagligt kopierat material).
G A: Vår verksamhet följer de lagar och riktlinjer som gäller i Sverige. Vad gäller det som Henrik refererar till så jobbar vi med de här frågorna tillsammans med resten av branschen, polisen och åklagare.

2. När kommer Com Hem att öka bandbreddsurvalet till 10/10 eller 100/100
Mbit/s? Jag nöjer mig inte med svaret att ni undersöker vilka hastigheter
ni kommer att kunna erbjuda, för det har ni sagt i ett halvår nu.
Vi kommer under hösten 2005 att uppgradera till den nya standarden euro docsis 3.0. Med den på plats kan vi, under våren 2006, erbjuda hastigheter upp tom 100 Mbit/s till våra kunder.

3. Jag har Com Hem basutbud, i det ingår Discovery mix. Utbudet tycks bestå
mest av Animal Planet, varför? Vidare så bryts programmen innan de slutar, kan ni inte synka det bättre? Har du själv lyssnat på ljudkvalitén? Kanske dags att göra nåt åt det väsande ljudet?
Discovery Mix är en promotionkanal för alla de Discovery-kanaler som erbjuds digitalt och syftar till att ge kunder smakprov. Sammansättningen görs inte av oss, utan sker centralt hos Discovery. Ibland kan det därför förekomma att program bryts. Ljudet sköts också centralt av Discovery, men vi kontaktar dem omgående för att åtgärda problemet.

4. Tack för förstklassig service, men jag har några invändningar/frågor:
a) Tidigare fick vi abonnenter höra att de höga priserna kunde förklaras av det stora antalet piratkort som cirkulerade. Vad jag förstår har er enda riktiga konkurrent på området (piraterna) försvunnit så är det inte dags att se över prisbilden?
Jag tycker inte att vi har ett högt pris om du jämför med hur många kanaler du som kund får tillgång till och det pris du betalar. Många gånger kan det vara bra att jämföra med vilka kanaler och vilka priser övriga kabel-tv-operatörer erbjuder.

b) Som en avknoppning av en gammal statlig institution har ni egentligen blivit serverade en monopolmarknad (på kabel-tv) på ett silverfat. Är det rimligt att låta marknaden sätta priserna eller ska de regleras?
Som det är idag verkar vi på en konkurrensutsatt marknad, där det är omöjligt att överleva om inte kunderna tycker att utbudet är bra och priset ok. Så jag tycker att marknaden i det här läget är med och påverkar prissättningen. Dessutom har PTS nyligen fastslagit att konkurrensen inom det här området ständigt ökar och anser därmed att marknaden inte behöver regleras.

c) Digitaliseringsprojektet med nedsläckning av de analoga sändningarna, kommer inte den lite tidigt? Jag tycker t ex att kvaliteten på de lite
billigare boxarna är riktigt dålig, långsam programvara m m.
Nedsläckningen av det analoga marknätet är ett riksdagsbeslut. Det påverkar inte Com Hem-kunder då alla kommer att kunna fortsätta titta på det analoga utbudet av tolv kanaler utan digital-box. Det innebär att kunder hos Com Hem själva kan bestämma när de vill bli digitala. Men för dem som skaffar digital-tv och således även har en box tycker jag att det idag finns mycket bra boxar, även om detta är något som hela tiden utvecklas (t ex pvr, kommande dubbla tuners etc)

d) Jag är en mycket van internetanvändare men jag tycker att er hemsida är rörig. Dessutom tycker jag att det saknas information från er som företag.
Vad händer egentligen? Jag vill veta vilka tjänster som kommer t ex.
Tack för dina synpunkter. Ibland kan det vara svårt att tillgodose alla önskemål – vi har ju cirka 1,4 miljoner anslutna kunder över hela Sverige. Vi tittar kontinuerligt över utseende och innehåll på vår hemsida för att tillgodose så många önskemål som möjligt.

5. Jag bor i ett hyreshus som är utrustat med Bredbandsbolagets fiber direkt in i lägenheten. Vi betalar 320 kr/10 Mbit resp. 495 kr/100 Mbit. En
gång varannan månad får jag reklam av Com Hem som erbjuder 0,5/2 Mbit för mycket mer än vad jag betalar Bredbandsbolaget. Kostar det inte väldigt
mycket pengar att ge ut reklam till detta bostadsområde med cirka 1000 hushåll, för en tjänst som är helt omöjlig att sälja där? Har ni ingen research? Det borde vara vettigare att lägga dessa pengar på ngt annat, t
ex konkurrenskraftiga priser?
Bredbandsmarknaden är idag väldigt konkurrensutsatt. Då våra marknadserbjudanden har varit väldigt framgångsrika ser vi ingen anledning att ändra på nuvarande koncept. Vi har till exempel många kunder som väljer de lite långsammare hastigheter tillsammans med tv och telefoni.

6. När börjar ni sända hdtv? Hur mycket behöver den tillgängliga utrustningen uppgraderas? Vilket format (720p, 1080i)?
Vi kör redan nu testsändningar och kommer under våren 2006 börja med sändningar i hdtv-format. Kunden behöver en digital-tv-box och en tv (som är hdtv-klar). En sådan box kommer att erbjudas i samband med tecknande av abonnemang. Com Hem sänder det format som programmen är producerade i – vilket i realiteten innebär sändningar i båda formaten.

7. När finns digitalboxar att tillgå? Som klarar hdtv?
I början av 2006, då vi erbjuder sändningar i hdtv-format.

8. Jag tycker inte att jag får tillräckligt gehör för önskemål angående kanalutbudet på digitalteven. Jag har frågat efter Kanal 5 och TV3 digitalt
i ungefär tre år nu.
Ni lyckades ganska bra nu när ni äntligen klämde på med digitala Viasat-kanaler. Men när kommer Kanal 5? Och varför kan jag inte få Cartoon Network på engelska?
Vi önskar också kunna erbjuda våra kunder Kanal 5 digitalt. Vi jobbar hårt på att kunna lösa detta inom den närmsta framtiden. Att Cartoon Networks bara sänds på svenska har att göra med det sätt Cartoon Networks sänder sina ljudfeeder på. För oss medför det tekniska komplikationer och höga kostnader om vi ska vidaresända flera ljud än det svenska.

9. Varför har ni en så dålig programguide till digital-tv-tjänsten?
Jag vet inte vad du syftar på med dålig, men jag tycker att vår programguide (epg) fungerar bra, framför allt i jämförelse med andra liknande tjänster. Vi jobbar dock kontinuerligt med att förbättra tjänsten. Detta blir extra viktigt när pvr-boxarna får genomslagskraft och man behöver snabb uppdatering av tablå-förändringar. Inspelning av program är oerhört enkelt med en pvr och man vill förstås få med eventuella ändringar i epg:ns programtablå.

10. Jag läste i CS tidigare i år att ni är intresserade av hemmanät via elnätet. Låter intressant, när kommer det?
Vi tittar just nu på olika lösningar för att göra kommunikationen inom hemmet enklare, det här är ett av alternativen.

11. När kommer riktig video on demand?
Innehållet, inte tekniken, avgör när vi lanserar. Teniskt sätt är vi klara – men vi bedömer att det är bättre att lansera då det finns ett intressant och stort urval som våra kunder kan välja ur, därför avvaktar vi ytterligare.

12. När kommer en box med dubbla mottagare, inbyggd hårddisk, hdmi och
digital-ut för ljud?
En box med dubbla mottagare och hårddisk kommer i början av nästa år – test och utveckling pågår just nu.

13. Hur ska telefonitjänsten vidareutvecklas framöver?
Vi har för avsikt att vara en av Sveriges ledande operatörer inom fast telefoni, därför följer vi noga marknadens utveckling och kommer att agera därefter.

14. Varför låter telefon-tutet så konstigt?
Den lite ovanliga signalen kommer att bytas ut till ett vanligt svenskt telefon-tut under november 2005.

15. Har er version av triple play några fördelar jämfört med Bredbandsbolagets?
Absolut. Vårt analoga utbud finns i alla tv-jack i lägenheten (utan box!) och i digital-tv-utbudet har vi fler kanaler och möjlighet för kunden att själv skräddarsy sina paket eller bara köpa enstaka kanaler. Dessutom det prisvärda erbjudandet Com-Bo: Köp tre tjänster men betala bara för två.

16. Min fastighet har både Bredbandsbolaget och Com Hem. Vilka är
fördelarna med respektive tjänst från er, inte tillsammans utan var för
sig?
Bredband: Större valfrihet, lågt pris och snabb leverans.
Tv: Överlägset utbud, valfrihet bland kanalerna, ppv, pvr-boxar och digital-tv från 29 kronor/månad. Dessutom hdtv i början av 2006. Inga dolda kostnader.
Telefoni: Klart bättre priser på både månadsavgiften och trafikavgifter.
Com-Bo: Köp tre tjänster men betala bara för två.

17. Com Hems e-postlåda rymmer endast 5 MB. I dag är det många normala mejl
som överstiger den storleken. Är det inte pinsamt liten storlek på Com Hems
mejl?
Vi frågar regelbundet våra kunder vad de tycker och storleken på mejllådan anses tillräcklig av de allra flesta, men självklart tar vi åt oss av kundönskemål.

18. Om man redan har ett abonnemang (digitalbox) hos Com Hem och har flera tv-apparater, är det då rimligt att man tecknar nya abonnemang för varje tv? Boxer har ju tvillingkort som ett abonnemangsalternativ så att man betalar en lägre avgift för kort nummer två.
I dagsläget måste man teckna fler abonnemang, men vi tittar på att kunna lösa detta inom kort. I ett Com Hem–hushåll har man ju tillgång till tolv mycket populära kanaler i varje tv utan någon box.

19. Ni letar ju efter en ny ägare. Längtar ni tillbaka till Telia(sonera)?
Jag var inte anställd då, så jag kan ju knappast längta tillbaka.

20. Ni har nyligen ropat ut att ni kommer att erbjuda 100 Mbit/s, i samband
med lanseringen av nya docsis 3.0-standarden. Kommer dessa hastigheter att vara tillgängliga för privatpersoner? Hur ser prisbilderna ut i sådana fall?
Visst kommer 100 Mbit/s att vara tillgängliga för våra privatkunder – dock är vi inte helt klara över hur prisbilden kommer att se ut.

21. Kommer ni att följa Antipiratbyråns förslag och låsa vissa protokoll
eller dylikt? Eller kommer man som kund hos er, så som det är idag, få en
"ren" uppkoppling?
Vi tror på individens frihet, så länge det innebär att aktuella lagar följs.

22. Hur stor procentuell ökning av intäkterna har den minskande användningen
av piratkorten efter den nya krypteringen gett er?
Inget jag kan ange i detalj, men det räknas in bland alla de faktorer som gör Com Hem till ett lönsamt bolag.

Fakta

Just nu sitter Niklas Zennström och funderar över de frågor han fått från CS läsare. Svaren får du om en vecka här på computersweden.se.

Idag kan du skicka in frågor om mobiltelefoni i allmänhet och Nokias strategier och produkter i synnerhet. Sara Kullgren, Nokias Sverige-chef, tar plats i Heta stolen.

Mejla dina frågor till fragacs@idg.se