Ökningen sker på en global programmarknad som ökar från 92,7 miljarder dollar i omsättning 2006 till 169,2 miljarder dollar år 2011, skriver nyhetstjänsten E-week.

– Öppen källkod eroderar intäkterna från slutna program, säger Gartners analytiker Laurie Wurster till E-week i samband med konferensen Gartner Open Source Summit, som gick av stapeln nyligen.

Öppen kälkod möter bättre än företagspecifika program småföretagen behov av kostnadseffektiva lösningar. Dessutom ökar valfriheten inom program, samt inom anpassning och hantering av tjänster.

Den konkurrerar ut företagsspecifika program genom utgöra gratis eller billigare alternativ. I en enkät uppger 23,6 procent av 295 respondenter i USA och Europa att de använder öppen källkod. Siffran spås öka till 25,9 procent nästa år.

Användningen av interna, egenutvecklade program ökar samtidigt måttligt, från 27,1 procent till 28,1 procent. Förloraren är traditionella program, som minskar från 48,6 procent till 45,5 procent.

– Detta visar att användarna utvecklar mer internt och med hjälp av komponenter inom öppen källkod, där sådana finns tillgängliga. Detta ger lägre kostnader än ifall företagen måste börja från början, säger Laurie Wurster.

Öppen källkod används i 49,7 procent i affärskritiska installationer. Vidare används den i 50,3 procent av alla icke-affärskritiska installationer. Siffran för kommersiella program i icke-affärskritiska miljöer är 59 procent och för internt utvecklade program 58,5 procent.

Drivkrafterna för öppen källkod är enligt Gartner låga inträdesbarriärer, genom att jobbet delvis är gjort när man använder komponenter som andra har utvecklat. Vidare är roi, return on investment, eller investeringens återbäring relativt hög.

Fakta

En kraft bakom ökningen för öppen källkod är att kunderna får tillgång till öppna standarder och andra utvecklingsprocesser. Andra faktorer bakom tillväxten är möjligheten att fritt välja leverantör, vilket gör beroendet av enskilda leverantörer mindre och att möjligheten att byta leverantör blir större.