En av de medverkande är Peter Kristensson, som skapat den prisbelönade nättidningen svenskhistoria.se. Sajten har i snitt drygt 30 000 besök per månad.

Vem är du? Vad gör du?
– Jag är 39 år, journalist, nyhetschef på Sveriges Radio Östergötland och har studerat historia.

Varför startade du sajten?
– Den uppstod som en korsning mellan mitt arbete med nyheter och mitt intresse för historia. Det slog mig att nyheter om historia var en nisch som ingen tagit sig an på nätet.

Men historiska nyheter – är det inte självmotsägande?
– Många tycker att det låter som en paradox. Men vår kunskap om historien är långt i från statisk. Det forskas, grävs, skrivs och omtolkas hela tiden. Det vill jag förmedla.

Du gör webbplatsen helt och hållet ensam. Hur orkar du?
– Under ett år var jag tjänstledig från mitt jobb på radion en dag i veckan för att kunna ägna mig åt nättidningen i lugn och ro. Men när jag fick en ny tjänst för drygt ett år sedan gick jag upp på heltid igen. Det går förstås åt mycket tid, men så länge jag tycker det är roligt går det bra.

Hur samlar du nyheter?
– Jag håller löpande koll på och kontakt med tidningar, universitet, museer och bokförlag. Allt eftersom tidningen blivit mer etablerad har fler och fler insett att den är en bra kanal för att nå ut till både yrkeshistoriker och "den historieintresserade allmänheten". De håller mig därför underrättad om vad de har på gång.

Är fackhistoriker konservativa vad gäller webben?
– Jag tror inte att man kan kalla det konservativt, om man inte snickrar ihop en hemsida för att presentera sig själv och sina forskningsresultat. Men några gör det. Kanske behövs det också "webbhistoriker", som kan utnyttja de speciella möjligheter som webben ger.

– Samtidigt får vi inte glömma att det handlar om olika kompetenser. Det är inte självklart att den som forskar är bäst på att sprida sina resultat.

Kan datorspel öka historieintresset hos ungdomar?
– Absolut. Som ung spelade jag historiska krigsspel. Ett välgjort, historiskt korrekt spel kan väcka intresse för en epok.

Ska fackhistoriker och historiepedagoger också göra spel?
– Det borde de. Spel, liksom film, är ett effektivt sätt att presentera historia på ett tilltalande sätt.

Folke Schimanski

Fakta

http://hnn.us – ambitiös amerikansk sajt som sätter historia i nu-perspektiv.
www.historiker.de – tysk portal med något oregelbundna nyheter på tyska, engelska, franska och italienska.
www.historiska.nu – tidskriften Populär historia har en nyhetslänk.