Boken utgår från ett antal olika perspektiv, som täcker beteendevetenskap, ekonomi och systemteori i en helhetsansats.

Den riktar sig till framför allt verksamhetsutvecklare, chefer och andra beslutsfattare. Boken handlar mindre om teorierna i sig och mer om hur konkreta resultat och uppsatta mål ska uppnås.
Författaren, Erika Bellander, är civil­ingenjör och konsult och har bland annat arbetat med system- och verksamhets­utveckling.

I boken presenteras sex steg för strategiskt förändringsarbete, vars utgångspunkt är att alla verksamhetsprocesser i grund och botten är dynamiska flöden.

Utifrån en given strategi görs en kartläggning, som ligger till grund för mätningar av tillståndet i verksamheten, följt av en prioritering av analys och beslut, och därefter införande och slutligen uppföljning.

Fakta

Titel: Vinnande flöden.
Författare: Erika Bellander.
Förlag: Bellwox.
Pris: cirka 520 kronor.