I princip alla radio- och tv-program som sänts i Danmarks Radio kommer att kunna laddas ned av allmänheten utan kostnad. Därmed blir DR världsledande när det gäller att göra denna kulturskatt digitalt tillgänglig för alla.

DR har nämligen lyckats övertyga upphovsrättshavarna om att de aldrig kan förvänta sig att DR kommer att köpa loss en massa program var för sig. I stället har DR förhandlat fram ett avtal som innebär, att en årlig klumpsumma på 14 miljoner danska kronor fördelas mellan dem som har upphovsrätt.
De sistnämnda har insett att de i praktiken kommer att tjäna på den här dealen.

Den årliga engångssumman gäller alla program som är mer än sex år gamla. Undantag görs för dramer som ”Matador” eller ”Krönikan” där gränsen är tio år.

Hur är det då på Sveriges Television? Där har man fortsatt problem med att köpa loss program av dem som sitter på upphovsrätten av musik-, sport- och dramaproduktioner. På webbplatsen Öppet arkiv har man därför prioriterat material som inte är upphovsrättsskyddat.

Fast det är redaktionen för arkivet som väljer vad som ska visas. Sedan starten 2004 har den satsat på att ta upp anmärkningsvärda nyheter och program som samlat svenska folket framför tv-apparaterna.

Man har inte valt klippen slumpmässigt och anknyter ofta till vad som är intressant för ögonblicket. Just nu dominerar dagens fotbollsidoler: ”Henkes” sista match med Celtic 2004 och Zlatans ilska mot Peter Jidhes intervjustil året innan.
Dessutom kan man ta del av rörliga bilder långt före Sveriges Televisions existens: man kan fröjdas åt bitar ur gamla journalfilmer, ända från 1897.

Men av rättighetsskäl kan inget material med musik och inga sport- och dramaproduktioner, och inte heller inslag där skådespelare är med, publiceras i Öppet arkiv.

Men varför helt enkelt inte pröva DRs alexanderhugg med en klumpsumma för upphovsrätter? De tekniska förutsättningarna finns, men det är copyrighten som är stötestenen, uppger de ansvariga på SVT.

Till att börja med finns något som heter Infosoc-direktivet om avtalslicens för arkivmaterial, som ska underlätta tillgängligheten av program för gemene man. Danskarna har fört över EU-direktivet till det nationella planet.

– Hos oss har vi ännu ett mödosamt arbete med att kolla upphovsrättsfrågorna, som kan vara ett problem både vad gäller upphovspersoner och medverkande, suckar Thomas Porsaeus, it-strateg på SVT.

Hur kan frågan lösas?

– Bollen ligger hos justitie­departementet. Vi har gjort många påstötningar där om att kunna använda våra arkiverade program för både utsändning och tillgängliggörande. Men inget har hänt!

– Vi arbetar med frågan, säger Annika Malm på justitiedepartementets enhet för immaterialrätt och transporträtt.

Frågan togs upp i en regerings­proposition 2004. En uppföljande departementspromemoria väntas komma först i oktober.

Men EU-direktivet är sex år gammalt. Kunde ni inte ha agerat tidigare?

– På grund av arbetsbelastning har det inte varit möjligt, säger Annika Malm.

Fakta

För allmänheten finns flera ”går inte” med SVTs öppna arkiv:

  • Man kan inte köpa kopior ur Öppet arkiv.
  • Man kan inte söka upp ett önskat program ur SVTs samlade utbud och köpa det ”på begäran”.
  • Man får inte gratiskopiera det som finns i Öppet arkiv, med undantag för de delar av arkivet som publiceras i podd-tv-tjänsten. De kan laddas hem helt gratis.
  • Vill någon från allmänheten köpa ”on demand” får man vända sig till SVT Sales, där det kan ta lång tid att reda ut upphovsrätts­frågorna innan man fastställer ett försäljningspris på det enskilda programmet. Vilket alltså sker från fall till fall, medan beställaren väntar otåligt.