Internetåtkomsten i Burma är kraftigt begränsad sedan landets primära anslutning stängts av eller gått sönder. Källor som arbetar på den statliga operatören Burma post and telecoms säger att avbrottet beror på tekniska problem:

– Internet fungerar inte eftersom en undervattenskabel är skadad, säger en anställd med ansvar för uppkopplingen på Burma post and telecoms till AFP.

I Thailand bekräftar företrädare för Thai Telecom att en satellitanslutning till landet har stängts av. Internetcaféer i landets största stad Rangoon, som är viktiga för journalister och aktivister i landet, var stängda på fredagen. Tack vare internet har bilder, video och andra rapporter från den senaste tidens protester kunnat spridas över världen, trots regimens försök att kontrollera informationen.

Tidningar i Burma anklagar i dag internationella medier för att ljuga om vad som pågår i landet, samtidigt som det blir svårare för andra röster att nå ut. Bland annat påstår tidningar i Burma att demonstranterna ska ha tagit till våld.

– Men det är ju inte sant. Demonstranterna är helt obeväpnade, säger Liselott Agerlid, ambassadsekreterare på den svenska ambassaden i Bangkok till DN. För närvarande befinner hon sig i Rangoon.