Telecomputing gör affären genom dotterbolaget Kentor. Det förvärvade bolaget Stonebrix har 24 anställda och väntas omsätta 32 miljoner kronor i år.

Telecomputing betalar 10,6 miljoner kontant för Stonebrix. Om Stonebrix sedan uppnår vissa resultatmål under 2007 och 2008 så kommer den totala köpesumman hamna på drygt 25 miljoner kronor.

Efter förvärvet kommer Telecomputing-koncernen att ha över 400 anställda i Sverige.