Regeringen sätter hård press på de svenska stadsnäten. Ett lagförslag som läggs fram inom kort gör det möjligt att dra stadsnät och kommunala bolag som konkurrerar med privata aktörer inför domstol.

Samtidigt låter infrastrukturminister Åsa Torstensson en särskild utredare ta reda på om det statliga bredbandsstödet och andra skatte­medel används för att snedvrida konkurrensen.

– Jag får in mycket klagomål från om offentliga medel som används för att konkurrera med privata företag. Det är inte uppgiften för offentliga aktörer. Vi har ingen homogen bild av hur pengarna har använts. Innan vi går vidare gör vi en analys, säger Åsa Torstensson.

För den analysen står utredaren Åke Hedén, kommunalråd i Enköping, som ska ta reda på om de statliga bredbandspengarna använts på rätt sätt. Han ska även ge förslag på hur statens inblandning i bredbandsutbyggnaden ska se ut de närmaste fem åren. Om det visar sig att någon statlig inblandning över huvud taget behövs.

– Aktörerna är missnöjda och har kritiserat dagens lagstiftning. Nu ska vi ta reda på om de har rätt, om det privata kan sköta detta med sin egen drivkraft, säger Åsa Torstensson.

– Samtidigt vet jag att det finns platser i Sverige som marknaden inte är intresserad av. Det gäller att hitta ett sätt att utveckla infrastrukturen tillsammans.

Förutom att få finanserna granskade ska alltså stadsnäten snart få ytterligare en piska i ryggen. På näringsminister Maud Olofssons bord ligger en kommande lagrådsremiss som innehåller en ny konfliktlösningsmodell för motsättningar mellan det offentliga och det privata i kommunerna.

I klartext betyder det att ett privat bolag som känner sig utsatt för konkurrens från en kommunal verksamhet som stadsnät ska kunna utmana stadsnätet rättsligt i domstol.

Vad det innebär för stadsnäten är solklart, enligt Åsa Torstensson:

– Konkurrera inte med privata företag. Bygg gärna nät, men låt marknaden sköta tjänsterna. Helt enkelt: Finns det privata aktörer är det inte önskvärt med konkurrens från det kommunala, säger hon.

Ju högre upp i värdekedjan stadsnätet arbetar, desto större blir problemet. Att vissa kommuner till exempel ägnar sig åt att sälja ip-telefoni är inte acceptabelt, tycker Åsa Torstensson.

Fakta

Utredningen Bredband 2013 leds av Åke Hedén, kommunalråd i Enköping. I uppdraget ingår att utvärdera nuvarande bredbandsstöd samt ta ställning till om det är motiverat med fortsatta statliga åtgärder för att främja bredbandsutbyggnad i små orter och på landsbygden. Om så är fallet ska utredningen också lämna förslag på stödinsatser och finansiering av dessa. Arbetet ska vara klart den 18 april 2008.