Ursprungligen var tanken att Niklas Zennström skulle sitta kvar på vd-posten i Skype till första halvåret 2009. Till di.se säger han att avhoppet är det bästa för företaget, samtidigt som han vill ägna mer tid åt andra projekt.

– Jag hade inte tänkt att vara vd i all framtid. Nu känns det som om företaget är moget och stabilt, säger Niklas Zennström till di.se. Två projekt han säger sig vilja ägna mer tid åt nu när han får med tid över är internet-tv-bolaget Joost och riskkapitalbolaget Atomico.

I stället tar Michael van Swaaij, Ebays strategichef över som tillfällig vd i jakten på en efterträdare. Niklas Zennström blir i samma veva styrelseordförande för Ebay. Avgår gör även Henry Gomez, som har arbetat på Ebay sedan 2000, som bland annat USA-chef och marknadsdirektör.

Sedan Ebay köpte Skype i oktober 2005 har mängder av frågor uppstått. Ebay har inte utvecklas finansiellt eller användarmässigt som förväntat. Under andra kvartalet omsatte Skype 90 miljoner dollar, en ökning med 103 procent. Antalet användare har växt med 94 procent världen över till 220 miljoner.

– Förändringarna på Skype är inte en följd av enhetens finansiella prestationer. Zennström valde att träda ned som vd för att fokusera på annat, säger Ebays talesman Hani Durzy till IDG News.

Men Ebays vd Meg Whitman har tidigare gjort klart att Skype inte uppnått den "önskade aktivitetsnivån". I augusti hade Skype dessutom ett stort stillestånd, som medförde att den tekniska stabiliteten i Skypes plattform ifrågasattes.

Tidigare köpte Ebay Skype för 2,6 miljarder dollar, med en tilläggsköpeskilling Nu står det nu klart att Ebay betalar 375 miljoner dollar, alltså 530 miljoner euro som slutbetalning för Skype. Det är ungefär hälften än den maximala tilläggsköpeskillingen.

Ebay menar att summan är rimlig, med utgångspunkt från de framsteg som har gjorts och den prognosticerade aktiviteten i Skypes användarbas.

– Det är fortfarande den största tilläggsköpeskillingen som har betalats, vad jag vet, säger Niklas Zennström till di.se.

Fakta

Tidigare köpte Ebay Skype för 2,6 miljarder dollar, med en tilläggsköpeskilling Nu står det nu klart att Ebay betalar 375 miljoner dollar, alltså 530 miljoner euro som slutbetalning för Skype. Det är ungefär hälften än den maximala tilläggsköpeskillingen.
Ebay uppger att summan är rimlig, med utgångspunkt från de framsteg som har gjorts och den prognosticerade aktiviteten i Skypes användarbas.
– Det är fortfarande den största tilläggsköpeskillingen som har betalats, vad jag vet, säger Niklas Zennström till di.se.