Jag tröttnar när Microsoftkritiken får allt tunnare substans. Det spelar ingen roll vad det företaget gör. Samma grupp som alltid uttrycker kritik får direkt genomslag i medierna, och genast förlorar marknaden fokus på substans.

Microsofts initiativ runt dokumentstandarder är ett exempel. Gissa vad som hänt om Microsoft, i stället för att söka en iso-stämpel, vägrat publicera sin specifikation och vägrat låta kommittén komma i närheten av den? Vi hade fått slev efter slev av hur förfärligt det är att Microsoft inte öppnar sina format och vägrar samarbeta med standardiseringsorganisationerna.

Tyck vad du vill om specifikationen, men det faktum att mer än en standard etableras utgör inget hot, särskilt inte när vardagen kretsar kring ständiga digitala omvandlingar. Senaste tidens analogier om Botniabanans spårbredd faller platt när vi försöker köra ett ton räls genom integrationsplattformen. I stället för att resonera kring hur företag kan fungera i en verklighet där information lagras, kommuniceras och presenteras i olika format, låter vi det substanslösa distrahera.

Svårbegriplig kritik för en inbyggd mediespelare leder till skattefinansierad fördumning av Windows, samtidigt som kritikerna menar att Windows Vista inte innehåller tillräckligt många nya funktioner för en uppgradering.

Och var finns substansen i piratkopierarens argument? ”Företagen får skylla sig själva för att de tar ut överpriser… För omständligt att köpa produkten… Jag skulle ändå inte ha köpt produkten… Företaget tjänar egentligen på piratkopieringen…”

Hur svårt kan det vara? Har produkten ett pris och du begagnar den utan att betala så är det stöld.

Slutligen vill jag att affärsutvecklarna i företagen mer aktivt ska ta ansvar för att överbrygga gapet mellan it och verksamhet. Affärsutvecklaren övertygar sällan i sin förståelse för it och dess möjligheter att accelerera affärerna. Systemutvecklaren som fnyser åt verksamheten är inte kvar länge, men den som fnyser åt it verkar sitta säkert.

Artikeln om Peter Larson, Sandviks cio och vice vd, i måndagens CS är sann inspiration och visar hur ett företag vinner affärer genom it.

Fokusera på det som är substans. Filtrera bort mediegnället. Fortsätt att bidra till ett minskande gap mellan it och verksamhet. Då kommer hösten att kännas betydligt ljusare.