På onsdagskvällen, svensk tid, meddelade Microsofts Scott Guthrie att källkoden till Dotnetplattformen öppnas. Det innebär att Dotnetutvecklare kan se koden för en av världens mest populära utvecklings- och driftsmiljöer, vilket kan underlätta arbetet med att skapa och felsöka egna Dotnetprogram.

Om man kan se koden som bestämmer hur de egna programmen körs så blir det lättare att förstå vad som händer när de körs. Detta är en av de fördelar som brukar lyftas fram för öppen källkod.

Scott Guthrie är projektledare för flera projekt på Microsoft, till exempel webbserverprogrammet IIS och den del av Dotnet som heter ASP Net och används för att skapa webbapplikationer. Han berättar att Dotnetkoden kommer att släppas under licensen Microsoft Reference License. Nyckelbegreppen i den licensen är "non-transferable" och "for reference use".

Det innebär att man kan titta på koden, men inte vidaredistribuera den, vare sig i modifierad eller omodifierad form. Det är med andra ord inte frågan om öppen källkod, eller open source, i den bemärkelse begreppet oftast används.

På längre sikt kan det visa sig att Microsofts beslut att visa källkoden för Dotnet är ett steg mot en satsning på öppen källkod. Andra tänkbara motiv är att blidka krav på att Microsoft ska bli mer öppet och, naturligtvis, att underlätta arbetet för utvecklare på Dotnetplattformen.

De olika tänkbara motiven utesluter inte varandra.

– Jag tror att vi i backspegeln kan komma se detta som en vändpunkt och vi på Factor10 välkomnar definitivt Microsofts beslut, säger Niclas Nilsson, utvecklarprofil på konsultföretaget Factor10, sent på onsdagskvällen.

Källkoden ska släppas i samband med lanseringarna av Dotnet 3.5 och utvecklingsverktyget Visual Studio 2008 senare under året. Sedan tidigare finns det verktyg som kan ge samma information som källkoden. Men nu kommer Microsoft att integrera visningen av källkoden med kommande version av Visual Studio.

Läs pressmeddelandet från Microsoft här.

Fakta

Till en början är det källkoden för följande delar av Dotnet som visas:

  • Net Base Class Libraries.
  • ASP Net                 
  • Windows Forms           
  • ADO Net, för hantering av databaser.                 
  • XML                     
  • WPF, Windows Presentation Foundation