Lagförslaget, som baserat på EUs Ipred-direktiv, lämnades till justitiedepartementet under sommaren. Nu sågas det vid fotknölarna av Datainspektionen. Lagförslaget, som skulle kräva att internetleverantörer lämnar ut fildelares namn till upphovsrättsinnehavare, underkänns helt.

– Det föreligger klara rättsliga hinder för att genomföra det här förslaget, säger Hans-Olof Lindblom, dataråd på datainspektionen.

Med nuvarande lagstiftning får trafikuppgifter endast lämnas ut till polis och åklagare. Det nya lagförslaget gör att upphovsrättsinnehavare inom bland annat film- och musikbranschen ska kunna begära ut trafikuppgifter som talar om vem som står bakom en ip-adress som använts vid fildelning.

– Vi är bundna av EUs dataskyddsdirektiv som säger att sådana här uppgifter ska vara konfidentiella, säger Hans-Olof Lindblom. Vi anser också att det här faller på reglerna för de mänskliga rättigheterna.

Datainspektionen är en av flera remissinstanser som har lämnat in ett svar om sin syn på lagförslaget.

– På datainspektionen är vi inte nöjda med hur lagförslaget är utformat, säger Hans-Olof Lindblom. I dag kan dessa trafikuppgifter lämnas ut till polis och åklagare under speciella förutsättningar. I alla andra fall säger det EU-direktiv som styr den här frågan att uppgifterna faller under tystnadsplikten. Det måste till en ändring av dataskyddsdirektivet innan regeringens förslag kan gå igenom.

På Antipiratbyrån är man inte överraskad över Datainspektionens inställning till lagförslaget.

– Det följer deras myndighetsroll och jag ser det som föga förvånande, säger Henrik Pontén på Antipiratbyrån. Det finns andra instanser som inte delar datainspektionens åsikter om förslaget.

Varken IFPI eller MPAAs svenska företrädare vill kommentera datainspektionens kritik mot lagförslaget.