Det har väl knappast undgått någon att Stockholms stadsbibliotek ska få en modern tillbyggnad.

Arkitekttävlingen som resulterade i 1 170 förslag från 120 länder betydde också ett kliv in i digitalåldern för Stadsbyggnadskontoret. Förra veckan visades de sex finalisternas förslag upp sedan de modifierats efter juryns påpekanden.

– För första gången genomför vi en digital process, från tävlingshandlingarna som laddats ner av folk kring hela jorden till de över tusen förslagen som kom in. För att inte tala om de ungefär lika många filformaten som vi fått brottas med. Och nu finns de sex finalisternas förslag på webben, inklusive
flash­animerade 3d-filmer där man kan flyga runt varje tävlingsförslag, berättar Stockholms stadsarkitekt Per Kallstenius.

Stadsbibliotekarien Inga Lundén drar resonemanget vidare:

– Givetvis kommer det tillbyggda biblioteket att bjuda på nya medier av olika slag. Det kommer att vara uppkopplat och föränderligt. Glöm trånga hyllor och knäpptysta läsesalar.
Lokalprogrammet för det nya biblioteket räknar med att dagens 50 publika datorer ska bli 555 stycken.

– Om vår webbplats i dag lånat tilltalet från det fysiska biblioteket, strikt ämnesindelat, kan du se hur förslagen till nybyggnaden tar till sig webbens sätt att navigera. Här kan man gå längs hyllorna, strosa kring och göra fynd eftersom böckerna kanske är ordnade efter mer intuitiva sammanhang, säger Inga Lundén.

Serendipity talar hon om, alltså att snubbla över en upptäckt. Så låter bibliotekarierna nuförtiden!

Inga Lundén övergår till att berätta om bibliotekets nya webbsatsning, som redan finns att se i betaversion på adressen biblioteket.se:

– Vi har jobbat i fyra år med syfte att göra besökarna delaktiga. Vi har lånat friskt. Från sajter som Amazon tar vi idén att låta läsarna kommentera och betygsätta. När begreppet webben 2.0 dök upp fick vi ett begrepp för det som vi höll på med. För mig, och för hela vår snillrika virtuella enhet som bygger sajten, handlar 2.0 om en attityd, inte om teknik. Nyckelord är delaktighet, användarstyrning, självservice och dialog. Men det är inte bara besökarna som ska vara aktiva och sätta betyg, kommentera och göra listor. Vi bibliotekarier måste hitta vår nya roll och bjuda på det vi kan, vår yrkeskunskap. Av våra 450 anställa skriver 180 för webben, säger Inga Lundén.

Hon beskriver hur yrkesrollen förändrats från väktare till sökspecialist och påminner om att Erik Gunnar Asplunds bibliotek från 1928 kom med det nya greppet att låta låntagarna själva plocka direkt från hyllorna i stället för att beställa över disk. Det var som när Systembolaget släppte in kunderna till flaskorna.

Fakta

Tävlingsförslagen finns utställda på flera platser i Stockholm. Det rikligaste materialet finns i själva Stadsbiblioteket. Och på webben naturligtvis.
www.nyttstadsbibliotek.stockholm.se
www.arkitekt.se/asplund.
www.biblioteket.se (Stadsbibliotekets nya webbplats i testversion)