Gnället om hur svårt det är att använda Java i mobilen har hörts länge. Men nu har många helt övergett den strulande plattformen.

– Vi kan inte jobba med Java för att skapa mobila affärstillämp­­ningar. Vi har inget investerar­kapital och måste välja en teknikplattform som fungerar så att vi kan dra in pengar på våra system, säger Thomas Nilsson, affärsutvecklare på Pocketmobile Communications.

Pocketmobile har i stället gått över till Microsoftteknik, även om Java ibland används på mobiltelefoner.

Vad är det som inte fungerar med Java för mobila tillämpningar, förutom problem med standarder?

– Javaprogram är ofta resurskrävande, till exempel vad gäller minne. Det blir också problem med integration, säger Thomas Nilsson.

Han nämner SAPs Javabaserade lösningar för mobila klienter som alldeles särskilt problematiska. Att det är problem med Java visar sig i att projekten kör fast.

– Jag har sett många fantastiska projekt. Problemet är att många av dem aldrig blir klara för drift, säger Thomas Nilsson.

Appgate i Göteborg utvecklar säkerhetslösningar, bland annat för mobiler. Appgate känner väl igen problemen med Java.

– Vi var tvungna att ge upp Java i mobiltelefoner för 1,5 år sedan, säger Göran Marby, vd på Appgate.

– Vårt problem var att vi inte kunde integrera vår applikation tillräckligt nära operativsystemet med Java. Och så var det en del buggar, säger Martin Forssén, utvecklingschef på Appgate.

Svenska spel, som utvecklar den mobila tjänsten Svenska spel i mobilen med Java, är mildare i kritiken.

– Just nu är vi nöjda. Men det finns problem som alla känner till, exempelvis att det är svårt med anpassning till olika bildskärmar och att det krävs olika inställningar på olika telefoner, säger Mats Båge, testansvarig på avdelningen för mobila tjänster.

– Det har blivit bättre och många jobbar med att förbättra det ytterligare.

Andreas Sjöström, mobilexpert på Sogeti, vill nyansera debatten.

– Java fungerar bra för enklare applikationer som en del spel. För mer komplexa lösningar är miljön för spretig, det tar för mycket tid, säger Andreas Sjöström.

Java har under de senaste tio åren varit Suns viktigaste dörröppnare för att sälja hårdvara och andra infrastrukturprodukter.

Om Javas ställning skulle försvagas på den viktiga mobilmarknaden skulle det få stora konsekvenser för Sun.

– Alla vet att Java fungerar på mo­biler. Det finns väldigt många företag runt om i världen som utvecklar mobila tillämpningar, säger Bert Rubaszkin, teknisk chef på Sun i Sverige.
– Det är oseriöst att säga att Java inte fungerar.

Fakta

Utveckling för enheter med Windows Mobile kan skötas med Microsofts verktyg Visual Studio. Det är samma verktyg som för vanliga Windows-pc.
För mobil utveckling tillhandahåller Microsoft olika tillägg, som Net Compact Framework.