Roxen Editorial Portal är namnet på den nya produkt som Roxen Internet Software premiärvisar på mässan Ifra Expo i Wien.
– De flesta produkter på marknaden för redaktionella system är client-server-baserade så det är extra spännande att visa upp ett webbaserat system som är mycket mer modernt, säger Roxens säljchef Rolf Pörkenäs.

Med det nya systemet krävs inga programinstallationer på användarnas datorer. Därmed kommer man igång snabbare och kan lättare installera uppdateringar.

– Branschbedömare anser att det genomsnittligen tar 18 veckor att sjösätta ett redaktionellt system. Med vår produkt kan man vara igång på 14 dagar. Och man slipper även hela proceduren med att plåstra om klientdatorerna eftersom uppdateringarna sker på servern, säger Rolf Pörkenäs.

Roxen Editorial Portal är ett xml-baserat system som enligt leverantören är väl integrerat med de verktyg som används på redaktioner, exempelvis Quark Xpress, Indesign och Photoshop.
– Du klickar bara på edit-knappen så öppnas rätt program och ändringarna syns i realtid, säger Rolf Pörkenäs.

Roxens val av ett webb­baserat gränssnitt må vara unikt i branschen, men med tanke på företagets historia faller det sig naturligt.

Bolaget grundades 1994 av studenter från Linköpings universitet och hörde på den tiden till internetpionjärerna. Sedan dess är huvudinriktningen innehållshantering på webben.

Bland de företag som valt att producera sina tidningar på den nya plattformen märks Metro International som redan för ett halvår sedan började använda Roxen Editorial Portal i Danmark, Spanien, USA, Holland och Italien.