Den nya reklammodellen innebär att Youtubefilmer, som visas på andra webbplatser än Youtubes egen, förses med reklam i ett nydesignat fönster som kan fungera som en skräddarsydd videokanal.

Vilken reklam som visas avgörs på samma sätt som i Googles framgångsrika Adsense-program.

Video units, som modellen kallas, är det första exemplet på sammanslagning av Googles och Youtubes tekniker sedan Google köpte videowebbplatsen för omkring tolv miljarder kronor.

Till skillnad från andra modeller för att tjäna pengar på onlinevideo lägger Googles variant ingen reklam före eller över videon som spelas. I stället placeras textannonser under filmen och en traditionell bildbanner ovanför.

Intäkterna från reklamen delas mellan Google, filmens upphovsman och ägaren av den webbplats där filmen publiceras. Filmerna i fråga kommer från utvalda producenter och omfattar alltså inte vilket Youtubematerial som helst.

Google lyfter även fram Video units som en möjlighet för webbplatsägare att få skräddarsydda videokanaler som extra, gratis innehåll till sin webbplats. Mycket av Youtubes framgångar kan härledas till möjligheten att baka in filmer på vilken webbplats som helst, vilket innebär att Youtube står för bandbreddskostnaden.