På näringsdepartementet förbereds en ny lag som ska göra det möjligt för privata aktörer som känner sig förfördelade att dra kommunala bolag inför domstol. Lagen kan få stora konsekvenser för stadsnät som säljer egna tjänster.

– Den bereds fortfarande på departementet, men tanken är att den ska vara ute på remiss före jul, säger Catharina Håkansson Boman, stabschef hos näringsminister Maud Olofsson.
Också på PTS, som i februari väckte debatten genom att peka ut tjänstesäljande stadsnät som ett hinder för bredbandsutbyggnaden, hålls frågan vid liv.

– Det är fortfarande en aktuell fråga och vi diskuterar hur vi kan gå vidare i detta. Det är ett problem eftersom det handlar om ett monopoliserande i mindre skala, men ett problem som är svårt för oss på PTS att göra något åt, säger Eva Liljefors, chef på enheten för accessnät på PTS konkurrensavdelning.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson har dessutom tillsatt en utredning om de statliga bredbandspengarna, för att se hur de använts och om det behövs statligt stöd för bredbandsutbyggnaden i framtiden. Det är inte osannolikt att frågan om stadsnät som säljer tjänster tas upp i utredningen, enligt utredaren Åke Hedén.

– I direktiven finns att utredningen ska ta behandla generella frågor som är närliggande. Indirekt hänger ju det här ihop, säger Åke Hedén.