Förvirringen är stor över vad kommissionens förslag egentligen innehåller och vilka konsekvenserna blir. En som reagerat över det är Beatrice Ask, m, som sitter i riksdagens justitieutskott.
- I det pressmeddelande jag har står att operatörerna ska lagra alla trafikdata i ett och ett halvt år. Jag har inte fått reda på vad kostnaden blir. För en och en halv vecka sedan fanns det inget underlag, säger hon.

Bodström kan inget
Storbritannien är ett av de länder som driver frågan hårdast. Det gör också Sverige och justitieminister Thomas Bodström.
- Oss emellan vet han ingenting om datorer. Han har sagt till mig att polisens kostnader är tolv miljoner kronor för lagring. Men det har ju ingenting att göra med de framtida kostnaderna, säger Beatrice Ask.

I dag lagrar operatörerna allt som har med fakturering att göra och det kan polisen få ut, men uppgifterna är oftast inte äldre än tre månader.

Många medlemsländer har ifrågasatt trafikdatalagringsförslaget.
- Jag ifrågasätter hur effektivt det egentligen är för brottsbekämpningen. Det kostar mycket och det är ett problem ur integritetssynpunkt. Allvarligast är att man kan se precis på vilka hemsidor du har surfat, säger Beatrice Ask.

Enligt Thomas Bodström ska informationen bara användas för att bekämpa grova brott, som terrorism.
- Vem tror på honom? Dessutom läcker alla register. Och det är en gigantisk historia för operatörerna, säger Beatrice Ask.

Fakta

Efter terroristattentaten i Madrid 2004 tog Sverige, Storbritannien, Frankrike och Italien i Europeiska rådet initiativ till trafikdatalagring.

EU:s ministerråd ska ha ett förslag klart i oktober.