I november ska drygt tusen regionala radiolicenser i 3,6–3,8-GHz-bandet gå under klubban. Licenserna är teknikneutrala, men kommer enligt flera experter främst användas för trådlöst bredband via wimax.

Detta tycker inte Försvarets radioanstalt, FRA, alls om. Frekvensbandet ligger nämligen inom det spektrum som FRA använder för att inhämta signaler från kommunikationssatelliter.

Skulle radiosändare för trådlöst bredband sättas upp betyder det att FRAs möjlighet att lyssna på satellitsignalerna försvåras eller rent av omöjliggörs. Det skriver underrättelsemyndigheten i en skrivelse till Post- och telestyrelsen, PTS.

"Bortfallet av denna trafik kommer att få negativa konsekvenser för signalspaning som stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik, däribland stödet till försvarsmakten när det gäller 'force protection' vid internationella insatser", skriver generaldirektör Ingvar Åkesson i brevet.

FRA kräver att PTS villkorar tillstånden på ett sådant sätt att underrättelseverksamheten inte störs i tre kritiska regioner: Kungsbacka, Varbergs och Marks kommuner. Där måste PTS enligt FRA ställa villkor för basstationernas placering, utstrålad effekt i olika riktningar, utbyggnad samt hur radioanläggningen är utformad i övrigt. Dessutom måste berörda operatörer förbinda sig att garantera en av FRA bestämd högsta tillåten effekttäthet i olika riktningar från en av FRA angiven punkt.

Enligt FRA tog man kontakt med PTS direkt när auktionen blev känd i slutet av förra året. Men PTS valde att gå vidare utan att ta hänsyn till FRAs krav. Nu vill spionmyndigheten ha "en skyndsam dialog" för att lösa frågan innan auktionen drar igång.

Dessutom vill man få ett större inflytande vid kommande auktioner för andra frekvensområden, som enligt FRA kan antas ha liknande effekter.