En bitter strid har rasat mellan ombudsföreningen Registrars.se och II-Stiftelsen ända sedan det stod klart att en ny affärsmodell ska införas. Föreningen har motsatt sig delar av modellen som bland annat innebär att stiftelsen ska ta emot direktregistreringar från kunder utan ombudens inblandning.

Nu meddelar Registrars.se, föreningen som representerar omkring en femtedel av av se-domänens ombud, att man helt hoppar av arbetet med att ta fram den nya affärsmodellen. Detta eftersom föreningen inte får bestämma vem som ska sitta i den policygrupp som ska ge råd kring detaljerna i affärsmodellen.

Bakgrunden är att Eva Frölich och Steinar Grøtterød, båda styrelseledamöter i Registrars.se, tidigare var representerade i rådgivningsgruppen. Nyligen ville Danny Aerts, II-stiftelsens vd, ändra gruppens sammansättning och i stället välja in Jonathan Sulo, nuvarande ordförande i ombudsföreningen. Han tackade nej på grund av tidsbrist, men när föreningen inte själv fick utse en annan representant väljer man istället att avsluta samarbetet.

– Vi kommer bojkotta arbetet med den nya affärsmodellen, säger Jonathan Sulo, ordförande i ombudsföreningen.

Bojkotten omfattar dock inte försäljning av se-domäner, som kommer att fortsätta som tidigare.

När Jonathan Sulo tackade nej vände sig Danny Aerts till Loopia, Sveriges enskilt största ombud och själv medlem i Registrars.se. En representant för företaget ska nu föra ombudens talan i gruppen, någonting Registrars.se inte anser att ett enskilt ombud kan göra.

Danny Aerts står fast vid sitt beslut. Det är hans rätt att välja in vem han vill i den grupp som bara finns för att ge honom råd, menar han.

– Det här är en grupp individer som jag ber ska hjälpa mig med beslut, säger han och fortsätter:

– Man kan inte kräva en plats. Det är inte så att man får en stol livet ut som föreningen ska fylla. Om Jonathan (Sulo) inte kan så är det väl helt okej att jag väljer in någon annan, säger han.

Patrik Fältström, teknisk strateg på Cisco och en tung röst i frågor om internet, sitter även han i rådgivningsgruppen. Förutom att han och Eva Frölich driver webbhotellet Frobbit tillsammans så är de även sammanboende, någonting som Danny Aerts anser gör situationen komplicerad.

Hur allvarligt är det att Registrars.se vill avbryta samarbetet?

– Jag har fortfarande Loopia som vill hjälpa mig. Det kanske blåser över och med tanke på att ombudsföreningen inte är de enda som vill hjälpa mig så får jag jobba med dem som vill det.

Jonathan Sulo medger att man genom att avbryta samarbetet tappar inflytande över den affärsmodell man tidigare har kritiserat hårt.

– Det är möjligt, men det är en risk vi får ta. Vi kan inte låta oss styras, säger han.