Det är den franska marknadsanalysfirman Xiti som har mätt användningen av Firefox.

Slutsatsen är att 20 procent av europeerna föredrar att surfa med Firefox. Nästan alla andra använder Internet Explorer.

Firefox är skriven i öppen källkod och baserad på koden från 1990-talets stora webbläsare, Netscape Navigator. Netscape Navigator finns också kvar, men har få användare. Firefox, som lanserades i slutet av 2004, har vunnit terräng bland annat för att den är säkrare än Internet Explorer.

Finländarna är de stora Firefox-entusiasterna. 38,4 procent av finländarna kör Firefox. I Sverige ligger vi nära genomsnittet. 19,8 procent av svenskarna använder Firefox.

Tyskar, slovener, kroater, ungrare, polacker, ester och greker ligger över genomsnittet. De andra europeiska länderna ligger under med Ukraina (9,5 procent) i botten.

Siffrorna bygger på mätning av besöken på webbplatser den 8 januari. (Webbservrarna får alltid veta vilken webbläsare besökarna använder.) Det gynnar troligen Firefox, eftersom det var en söndag och folk surfade hemifrån. Det är fler hemmasurfare än jobbsurfare som använder Firefox. Samtidigt visar undersökningen vilken webbläsare som besökarna faktiskt använder, inte bara vilken eller vilka de råkar ha installerade på sin dator.

Europa har den högsta andelen Firefoxanvändare av kontinenterna. Enligt marknadsundersökningsfirman Onestat hade Firefox i november 11,5 procent av världens användare.