Syftet med öppningen är, naturligtvis, att generera mer intresse och mer trafik på Myspace. Facebooks beslut att öppna sajtens programmeringsgränssnitt ledde på kort tid till att en mängd tredjepartsapplikationer skapades. Idag är spel, tävlingar och de allestädes närvarande vampyr, zombie och piratstriderna bland de mest populära aktiviteterna på sajten. För de över 95 000 medlemmarna i gruppen "Fuck off... I don't want to be a pirate/vampire/werewolf/zombie" är de dock mest ett irritationsmoment.

Inom de närmaste veckorna kommer Myspace att lansera ett bibliotek med på förhand godkända applikationer. Ett par månader senare kommer sajten att öppnas helt för utvecklare. Då blir det fritt fram för vem som helst att bygga egna program och applikationer.

Liksom hos konkurrenten kommer Myspace ge utvecklare möjlighet att baka in annonser i, och därmed tjäna en slant, på sina skapelser. Sajten kommer även erbjuda en sandlåda för utvecklare, dit användare kan bjudas in för att testa applikationer som är under utveckling.