I ett öppet brev på Apples hemsida skriver företagets vd Steve Jobs att man under februari kommer att ha ett färdigt utvecklarpaket, software developers kit, för Iphone. Därmed gör Apple en total kovändning från tidigare beslut att all utveckling skulle ske internt. Tidigare har Steve Jobs uttryckt oro för att program från tredje part skulle kunna göra plattformen osäker.

Orsaken till att ett utvecklingspaket dröjer till februari är att Apple fram till dess ska ha produkter ute som ska garantera högre säkerhet. Exakt hur man ska lösa detta är ännu inte klart men Steve Jobs lyfter fram Nokia som ett exempel där alla utvecklare måste förse sina program med en digital signatur för att kunna spåra felaktig kod.

Tidigare har analytiker varit tveksamma till Apples telefoner för företagsbruk och det främsta skälet är just att inga andra fått tillgång till programutveckling.

– Detta är ett steg i rätt riktning. Återstår dock att förstå exakt vad man får tillgång till i utvecklingsverktygen. Vi frågade i natt men fick bara svaret att de berättar vi inte, säger Leif-Olof Wallin, Gartners analytiker och fortsätter:

– Sedan kvarstår en hel del andra bitar. Iphones gränssnitt är läckert men inte speciellt produktivt. Du behöver två händer samt ögon för att använda det vilket i princip innebär att du måste sitta still för att använda telefonen.